Hopp til hovedinnhold
Temaer
Rasisme og andre konkrete utfordringer
Tema

Rasisme og andre konkrete utfordringer

Rasisme og antisemittisme har lange historiske røtter. Kjennskap både til historien og til aktuelle forestillinger er viktig for å gjenkjenne og forstå disse fenomenene. Dette gjelder også andre former for gruppefiendtlighet, slik som muslimfiendtlighet, sexisme, fordommer mot LHBT+-personer og mot funksjonshemmede.

Noen forbinder rasisme med svært negative holdninger som dem vi finner hos nynazister. Mange som utsettes for rasisme, knytter dette i større grad til dagligdagse hendelser som signaliserer at de oppfattes som annerledes, det vil si hverdagsrasisme. Oppmerksomhet på slike mekanismer er viktig for at skolen skal kunne fange opp elevers opplevelse av utenforskap.

På disse sidene finner du informasjon om ulike konkrete former for fordommer og gruppefiendtlighet. Du kan også lese om ulike pedagogiske tilnærminger til å arbeide med disse fenomenene. Vi skiller mellom to typer tilnærminger: inkluderende pedagogikk har som mål at minoriteter skal føle seg inkludert i fellesskapet. Utfordrende pedagogikk utfordrer hvorvidt skolen og samfunnet er like rettferdig for alle uavhengig av bakgrunn.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Fagtekst
9min

Hva er muslimfiendtlighet?

Cora Alexa Døving
Fagtekst
31min

Antisemittisme

Vibeke Moe
Tematekst

Fordommer på bakgrunn av seksualitet

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Aktivitet
45 - 60 min

Lurt å si? Språk som påvirker andre.

Undervisningsøkt
45 - 60 min

Rasisme i fotballen

Undervisningsøkt
90 - 150 min

Rasialisering og utdanning