Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Lurt å si? Språk som påvirker andre.
Aktivitet

Lurt å si? Språk som påvirker andre.

Om aktiviteten

Mål

 • Refleksjon rundt hvordan det vi sier påvirker andre, både positivt og negativt.

I denne øvelsen skal elevene diskutere hva som kan være lurt å si i ulike situasjoner der ordene de velger betyr noe for andres ve og vel.

Forberedelse

Forbered arbeidsark til elevene. Elevene skal jobbe i par eller små grupper.

Arbeidsark til "Lurt å si? Ord som påvirker andre".

FilDokument

Arbeidsark til "lurt å si? - Lurt å si? Språk som påvirker andre."

Les gjerne Sokrates’ tre siler på forhånd.

Sokrates' tre siler

FilDokument

Sokrates' tre siler

Gjennomføring

 • 1

  Innledende samtale i plenum

  Innled med en plenumssamtale om språkets påvirkningskraft:

  • Hvordan kan det vi sier påvirke andre?
  • Hva kan andre si som gjør at du føler deg bra?
  • Hva kan andre si som gjør deg sint eller trist?
  • Har du sagt noe som har gjort andre glad? Hvordan følte du deg da?
  • Har du sagt noe som har gjort andre lei seg eller sinte? Hvordan følte du deg da? Kunne du ha sagt det på en annen måte?
 • 2

  Elevene skal så jobbe med situasjonene på arbeidsarket i par eller små grupper.

  Be dem foreslå ulike måter å formulere seg på i de forskjellige situasjonene og diskutere hvordan de vil kunne påvirke mottakeren. For de yngste elevene kan situasjonene leses opp av lærer, og elevene kan diskutere og komme med forslag i plenum.

  FilDokument

  Arbeidsark til "lurt å si? - Lurt å si? Språk som påvirker andre."

 • 3

  Gjennomgå noen av gruppenes svar i plenum.

  La dem forklare hvordan de tenker ordene de ville brukt eller valgt bort kan påvirke mottakeren. La dem gjerne spille ut noen av situasjonene som rollespill, for å prøve ut hvordan ordene kan påvirke.

Avsluttende refleksjon:

 • Var det noen av situasjonene det var vanskelig å vite hva som er lurt å si?
 • Hvordan kan man vite hvordan det man vil si kan påvirke andre?
 • Er det noen ganger det er nødvendig å si noe selv om man vet det kan gjøre andre sint eller lei seg? Hva bør man tenke på da?

Videre arbeid