Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

Et menneske – en stjerne

Om aktiviteten

Mål

 • Å utvikle bevissthet for egen og andres identitet.

Aktiviteten lar elevene utforske egen identitet og selvforståelse. Samtidig utvikles bevissthet og forståelse for andres identitet, og for at en kan ha noe til felles med personer man ellers har lite kontakt med.

Aktiviteten lar elevene utforske egen identitet og selvforståelse. Samtidig utvikles bevissthet og forståelse for andres identitet, og for at en kan ha noe til felles med personer man ellers har lite kontakt med.

Oppgaven er en bearbeidelse av et undervisningsopplegg hentet fra Forskellighed og fordomme – en lærebog til grundskolen om intolerance, Stine Thuge og Tine Brøndum, 2015, DIIS forlag.

Gjennomføring

Hoveddel

Del ut en tom papirstjerne til alle elever, eller la elevene tegne og klippe ut stjernen selv. Stjernen bør ha minst 5 tagger, og den bør være av en størrelse som gir god plass til å skrive på hver av taggene.

 • 1

  Del ut en tom papirstjerne til alle elever, eller la elevene tegne og klippe ut stjernen selv.

  Stjernen bør ha minst 5 tagger, og den bør være av en størrelse som gir god plass til å skrive på hver av taggene.

 • 2

  Elevene skriver først sitt eget navn i midten av stjernen.

  Når det er gjort, skriver de ett ord på hver tagg, som forteller om hvem de er som person.

 • 3

  Deretter går elevene rundt i klasserommet, og finner andre som har skrevet det samme eller noe liknende på deres stjerner

  For eksempel: Dersom noen har skrevet «søster», og noen har skrevet «familie» – det går under samme kategori

  Be elevene om å skrive navnet på personen som har skrevet noe lignende om selv på taggen de har til felles. Det kan noteres flere navn på hver av taggene hvis flere har skrevet det samme.

Avsluttende refleksjon

Når elevene er tilbake på plassene oppsummeres oppgaven med en felles diskusjon rundt følgende spørsmål.

Spørsmål

 • Hvordan var det å definere seg selv på denne måten?
 • Er det andre sider ved din identitet som du heller ville trukket frem i andre sammenhenger?
 • Hva var enkelt, hva vanskelig?
 • Oppdaget du noe nytt om deg selv eller andre?
 • Var det noe som overrasket deg?
 • Hvilke ord og kategorier ble brukt hyppigst?
 • Hva kan man lære om hverandre ved en sånn øvelse?