Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

Fakta, mening eller fordom?

Om aktiviteten

Mål

  • Styrke evnen til å gjenkjenne og skille mellom fakta, meninger og fordommer.

Denne øvelsen oppøver evnen til å skille mellom ulike utsagn og reflektere over hva det vil si å referere til fakta, si sin mening eller å uttrykke fordommer. Øvelsen egner seg for mellomtrinnet med noen tilpasninger.

Gjennomføring

Innledning

Skriv de tre begrepene fakta, mening og fordom på tavla. Spør elevene om hva de tenker disse begrepene betyr. Snakk sammen om hva som ligger i disse begrepene og hva som er forskjellen på dem.

Behov for begreper? Ta en titt på begrepsbanken vår!

Hoveddel

Elevene får hvert sitt arbeidsark der de skal vurdere 11 utsagn og krysse av for hva slags type utsagn de tenker det er: er det fakta, mening eller fordom?

Arbeidsark med utsagn - Fakta, mening eller fordom?

FilDokument

Arbeidsark med utsagn - Fakta, mening eller fordom?

Be deretter elevene jobbe i par eller små grupper for å sammenligne svar og argumentere for kategoriseringen sin med utgangspunkt i definisjonene klassene ble enige om på forhånd.

For elever på mellomtrinnet kan det være en fordel å gjennomgå utsagnene i arbeidsarket på forhånd, slik at eventuelle vanskelige begreper kan forklares før de jobber individuelt.

Avsluttende refleksjoner

Oppsummer i plenum ved å gå gjennom de ulike utsagnene og reflektere over elevenes synspunkter sammen.

Reiser øvelsen noen spørsmål? Er det noen uklarheter eller uenigheter som kan være interessante å utforske?

Videre arbeid

For videre arbeid med temaet, anbefales undervisningsressursen Fakta eller mening, som blant annet tar for seg hvordan ulike utsagn kan befinne seg i gråsoner mellom fakta og mening.