Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Referanser til Holocaust og nazismen i samtalen om Israel-Palestina-konflikten
Undervisningsøkt

Referanser til Holocaust og nazismen i samtalen om Israel-Palestina-konflikten

Om økten

Mål

  • Elevene skal kunne utforske og drøfte hvordan historiske hendelser blir brukt og misbrukt for å oppnå noe i nåtiden. Det er også et mål at elevene skal øke sin kompetanse i kritisk lesning av korte, slagord-pregede tekster og bilder.

Opplegget går ut på å analysere og drøfte hvordan Holocaust og Nazi-Tyskland stadig blir brukt som referanser i samtalen om Israel-Palestina-konflikten. Når referanser til fortiden blir brukt til å oppnå noe i nåtiden, kalles det for historiebruk innenfor historiedidaktikken. I og med at opplegget dreier seg om både fortid og nåtid, samtidig som det trener elevene i kritisk lesning av tekst og bilde, kan det være relevant i flere fag. Opplegget krever visse forkunnskaper både om Nazi-Tyskland og Holocaust, og om Israel-Palestina-konflikten.

Forberedelse

Analyse av historiebruk er ofte komplekst og krever gjerne godt kunnskapsgrunnlag og kildekritiske ferdigheter hos både lærere og elever. Kanskje trengs det litt oppfrisking av kunnskap som kan skje enten i forkant, eller underveis. Opplegget fungerer antagelig best dersom undervisningen veksler mellom selvstendig arbeid og plenumssamtale. Læreren kan med fordel hjelpe elevene med valg av kilder.

Oppgavene fungerer samlet, men også hver for seg. En annen mulighet er å velge ut noen av spørsmålene under hver oppgave. Også sammenlikning av casene i de ulike oppgavene kan være interessant.

Flagget som er brukt som case i den siste oppgaven, kan være litt krevende. Vi har valgt å ikke avsløre i selve oppgaven hvilke fire ulike flagg som her er satt sammen til ett flagg, da vi antar at det kan være en fin utforskende oppgave for en del elever. Her er fasiten: IS, Nazi-Tyskland, Hamas og Palestina.

Gjennomføring

FilDokument

Referanser til nasizmen og Holocaust i samtalen om Israel-Palestina-konflikten