Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Argumentasjon: Fordi-setninger
Aktivitet

Argumentasjon: Fordi-setninger

Om aktiviteten

Mål

 • Oppøve evnen til å gjenkjenne og formulere relevante, saklige og logiske argumenter.

Denne øvelsen gir elevene trening i demokratisk debatt. Elevene får øvelse i å skille påstand fra argument og i å finne relevante argumenter til støtte for en påstand. Øvelsen egner seg for elever på mellomtrinnet slik den er, og tilpasninger til småtrinnet er beskrevet i teksten.

Forberedelse

Gjennomføring

Innledning

Innled økten med å samtale om argumentasjon:
Argumentasjon er forsøk på å overbevise og handler om å begrunne eller rettferdiggjøre et standpunkt. Å øve evnen til å argumentere og kunne skille mellom påstand og argument er viktig for å oppøve kritisk tenkning. Mange ord og fagbegreper kan knyttes til argumentasjon. Helt sentralt står konjunksjonen «fordi», som betyr «av den grunn at». Fordi-setninger tydeliggjør sammenhengende argumentasjon.

For elever på småtrinnet kan man forenkle denne samtalen. Bruk gjenkjennelige eksempler som viser hvordan god argumentasjon begrunner eller forsterker en påstand, for eksempel «Vi vil ha utetime, vi gidder ikke sitte her mer!» og «Vi synes du skal la oss få en utetime, fordi vi har jobbet godt i timen og det er viktig for barn å få frisk luft».

Hoveddel

 • 1

  Fullføre fordi-setningene på arbeidsarket

  I arbeidsarket er det flere eksempler på påbegynte fordi-setninger. Elevenes oppgave er å fullføre disse setningene. De skal finne argumenter for påstandene uavhengig av om de selv er enige. De kan gjerne finne flere argumenter, så mange som mulig, til hver påstand.

  Når elevene skal øve på argumentasjon, kan det være en fordel at temaene er hentet fra områder som er kjent for dem. Føy derfor gjerne til påstander som for tiden er aktuelle i elevgruppa, bytt ut påstandene slik at de passer dine elevers alder og refleksjonsnivå eller la elevene selv komme med eksempler på andre påstander.

 • 2

  Sammenligne i par og drøfte påvirkningskraft i plenum

  Etter at elevene har fylt ut skjemaet individuelt, kan de sammenligne i par. Deretter kan klassen drøfte noen argumenter i plenum. Elevene kan også skrive ned og dele fordi-setningene sine med andre på en digital plattform. Trekk frem eksempler, drøft påvirkningskraften i de ulike argumentene elevene har formulert.

 • 3

  Skrive kort argumenterende tekst (valgfritt)

  Ønsker man å utvide øvelsen, kan elevene få i oppgave å velge seg ut én av påstandene og skrive en kort argumenterende tekst. Da kan de få enda mer trening i å bygge ut argumentene sine, kanskje også ved å finne kilder.

Avsluttende refleksjon

Reflekter sammen med elevene over hva som er gode eller holdbare argumenter, og hva som kjennetegner dårlige argumenter. Hva er kriteriene for hva som er et godt argument? Hva vil det si at et argument er relevant, saklig eller logisk?