Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Fakta eller mening

Om økten

Mål

  • Styrke evnen til å skille mellom fakta og mening.

I denne økten jobber elevene med øvelsen «Hvem skal ut» for å ta stilling til om en rekke utsagn er uttrykk for meninger eller fakta.

Å sette opp fire utsagn hvorav ett skiller seg ut, kan være en konstruktiv metode for å øve på å skille mellom fakta og meninger. Øvelsen består av to oppgaveark. Oppgavene egner seg også på mellomtrinnet, men det vil være en fordel om klassen på forhånd har jobbet noe med begrepene fakta og mening.

Gjennomføring

Avsluttende refleksjoner

Gjennomgå oppgavene i plenum.

Til øvelse 1:

  • Gjennomgå elevenes svar: Be dem begrunne valgene sine. Diskuter om det var vanskelig å bestemme hvilke utsagn som er mening og hvilke som er fakta. Hvorfor/hvorfor ikke?

Til øvelse 2:

  • Gjennomgå elevenes svar: Be dem begrunne valgene sine. Hvis elevene har plassert utsagnene ulikt på skalaen: Hvorfor har de plassert dem som de har gjort? Er det noen som vil endre plassering etter å ha lyttet til de andres argumenter?
  • Hva gjør at overgangen mellom mening og fakta i disse utsagnene kan oppfattes som glidende?