Hopp til hovedinnhold
Temaer
Fordommer og gruppetenkning

Fordommer er et av flere begreper som peker på noen allmenne mekanismer bak negative holdninger til ulike grupper.

Et annet nyttig begrep er «andregjøring», det vil si ord, handlinger og prosesser som plasserer noen individer som «de andre», som noen som ikke er en del av «vi/oss». Andregjøring gir hjelp til å se hvordan det vi sier og gjør i hverdagen kan bidra til noen grupper får en mer fastlåst posisjon som «de andre».

De av oss som stadig opplever å bli oppfattet som «de andre», kan oppleve det som en stor påkjenning. Mikroaggresjon og hverdagsrasisme er to begreper for situasjoner der noen opplever å bli stemplet som «de andre».

Bevissthet om fordommer og andregjøring kan hjelpe oss til å ikke diskriminere, det vil si forskjellsbehandle mennesker. Det kan også hjelpe oss til å forebygge gruppefiendtlighet, det vil si mer fiendtlige innstillinger til andre grupper. Forskning har vist at personer som er fiendtlig innstilt overfor en gruppe, ofte er fiendtlig innstilt overfor andre grupper også.

Under dette temaet kan du lese mer om disse ulike begrepene. Du finner også både konkrete tips, aktiviteter og undervisningsopplegg som knytter seg til ulike fordomsmekanismer.

Begreper

  • Se alle

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Tematekst

Fordommer utfordrer skole og demokrati

Tematekst

Fordommer på bakgrunn av seksualitet

Fagtekst
15min

Vi, de andre og andregjøring

Peder Nustad

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

"Myteknuser-håndboka" - En metode for presentasjon av fordommer

Tips og veiledning

Undervisning om fordommer

Tips og veiledning

Panikkøyeblikket

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Aktivitet
30 min

Identitetskart - gruppetilhørighet og fordommer

Aktivitet
25 - 45 min

Fordomstreet

Undervisningsøkt
45 - 60 min

Skjellsord og negativ språkbruk