Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Hva mener du? Snakk sammen!

Om økten

Mål

  • Øvelse i dialog og perspektivtaking. Å Kunne si sin egen mening og lytte til andres.

I denne øvelsen skal elevene ta stilling til ulike dilemmaer, begrunne sin mening og lytte til medelever. Øvelsen kan gjøres som et avbrekk med et enkelt dilemma, eller som en hel økt med en serie dilemmaer. Øvelsen passer barneskolens småtrinn.

Forberedelse

Skriv ut ett eksemplar av lærerark med dilemmaer og ett eksemplar til hver elev av elevarket. Hver elev trenger også hver sin spillebrikke. Her kan nesten hva som helst gjøre nytten så lenge størrelsen passer sånn omtrent til ikonene på arket.

Gjennomføring

Innled med en samtale om det å si sin egen mening, begrunne og lytte. Hvorfor er det viktig? Hva vil det si å være en god lytter? Modeller gjerne for elevene forskjellen på å si sin mening (jeg synes at…) og på å begrunne sin mening (jeg synes at… fordi…)

  1. Del elevene i par, og gi hver elev et arbeidsark og en spillebrikke.
  2. Les ett dilemma om gangen. Elevene skal hver for seg ta stilling og plassere brikken sin, uten at læringspartneren ser hva hen svarer.
  3. Gi elevene tenketid: Hvordan vil de begrunne valget sitt for partneren? Elever som har valgt «vet ikke», skal også fosøke å forklare hvorfor de synes det er vanskelig å ta stilling.
  4. La elevene begrunne sitt valg for læringspartner etter tur.
  5. Klarer de å finne alternative løsninger på dilemmaene?
  6. Spør om det er noen som vil endre mening etter å ha lyttet til sin partner?

Gjenta øvelsen med neste dilemma.

Avsluttende refleksjon

Avslutt økten med en samtale om det de har opplevd. Hvordan var det å forklare meningene dine? Var du en god lytter? Var det noen som endret mening – i så fall hvorfor? Var det noen dilemmaer der det var ekstra vanskelig å finne gode svar? Hvorfor er det viktig å kunne lytte og å være åpen for å endre mening?

Alternativ gjennomføring

Elevene vet ofte godt hva de voksne mener at de bør svare. For å unngå denne fallgruven kan man gjennomføre øvelsen ved at elevene får tildelt en tilfeldig svarknapp og må argumentere for det synet de får tildelt. Slik får de avstand til dilemmaene og får øve seg i perspektivtaking.

Elevene kan også selv være med på å finne på dilemmaer som står nærmere deres hverdag.

FilDokument

Lærerark til Hva mener du? Snakk sammen!

FilDokument

Elevark til Hva mener du? Snakk sammen!