Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

Det nye nabolaget

Om aktiviteten

Mål

 • Reflektere over ulike typer identitet og hvordan ideer knyttet til etnisitet kan overskygge andre identiteter.

Denne øvelsen er utviklet for å skape refleksjon rundt mangfold og identitet, og for å skape bevissthet om hvordan etnisitet kan overskygge andre, viktigere deler av et menneskes identitet.

Forberedelse

Denne aktiviteten krever lite forberedelser, men det er lurt å ha en måte å vise elevene beskrivelsen av tankeeksperimentet uten å avsløre sluttpoenget (se under).

Gjennomføring

Hoveddel

 • 1

  Del klassen inn i grupper på fire. Gi dem følgende tankeeksperiment:

  “Tenk deg at det skal bygges et helt nytt bo-område i nærheten av der du bor. Utbyggere og politikere samarbeider for å sikre at det nye nabolaget skal speile mangfoldet i hele befolkningen og bli hjem for så mange forskjellige mennesker som mulig.”

  Be gruppene om å lage en oversikt over ulike måter de nye beboerne kan være forskjellige fra hverandre på – uten å bruke etnisitet – eller hvor nye beboere, deres foreldre eller besteforeldre kommer fra – som kategori.

 • 2

  I plenum, be gruppene dele det de har funnet fram til.

  Skriv ned forslagene på tavla, og se om dere kan bli enige om noen overordnede kategorier, f. eks:

  · Navn

  · Slekt

  · Sosial klasse/status

  · Politikk

  · Kjønn

  · Alder

  · Tradisjoner

  · Utdanning

  · Funksjonsevne

  · Familie

  · Språk

  · Type jobb

  · Interesser

  · Religion

  Osv….

 • 3

  Avslutning

  Når kategoriene er identifisert, trekk fram at etnisitet har blitt holdt utenfor, selv om flere av kategoriene kanskje grenser opptil dette.

  Hva skjedde når kategorien etnisitet ble utelatt?

  Påvirker ideen om etnisitet måten vi tenker om andre folk på? I så fall hvordan?

  Er dette en endelig liste? Er det viktig å finne fram til en endelig liste for å beskrive mangfold? Hvorfor/hvorfor ikke?