Hopp til hovedinnhold
Temaer
Identitet, mangfold og tilhørighet

Identitet handler om hvem vi er og hvem vi føler tilhørighet til. Mangfold peker på forskjeller mellom mennesker. Ifølge læreplanen skal skolen støtte elevene i egen identitetsutvikling og gi dem redskaper til å delta i et mangfoldig samfunn, altså mangfoldskompetanse.

Gruppeidentitet handler om hvilken gruppe jeg identifiserer meg med, og dermed også om hvilke grupper jeg ser på som annerledes. Lukkede og statiske forestillinger om «vi» og «de andre» gir grunnlag for fordommer og ekskluderende holdninger.

Mangfoldskompetanse kan handle om ferdigheter hos den enkelte, som toleranse og evne til å samhandle med andre som er forskjellige fra en selv. Men det handler også om forståelse for diskriminerende strukturer i samfunnet. Selvrefleksjon er en sentral del av mangfoldskompetanse.

Under dette temaet kan du lese mer om identitet, mangfold og mangfoldskompetanse. Du finner flere aktiviteter for ulike nivåer som er ment å skape tilhørighet og respekt for ulikhet, i tillegg til aktiviteter som gir rom for refleksjon om identitet og mangfold.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Tematekst

Kjønnsmangfold

Fagtekst
4min

Reflektere over egen identitet

Claudia Lenz
Fagtekst
8min

Identitet, flerkulturalitet og interkulturell kompetanse

Claudia Lenz

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Aktivitet
30 min

Identitetskart - gruppetilhørighet og fordommer

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Bruk av eventyr i undervisning av elever med minoritets- og/eller flyktningebakgrunn

Undervisningsøkt
30 - 60 min

Jeg kan påvirke!