Hopp til hovedinnhold

Undervisningsopplegg om

Identitet, mangfold og tilhørighet

Aktivitet
30 min

Identitetskart - gruppetilhørighet og fordommer

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Bruk av eventyr i undervisning av elever med minoritets- og/eller flyktningebakgrunn

Undervisningsøkt
30 - 60 min

Jeg kan påvirke!

Aktivitet
30 - 30 min

Det nye nabolaget

Aktivitet
45 - 60 min

Tenk om alle kunne vært akkurat som meg…

Aktivitet
30 - 45 min

Identitetsøvelse

Aktivitet
30 - 60 min

Hva vil det si å være norsk?

Undervisningsøkt
45 - 90 min

Identitetsøvelse: Hvem er du? Hvem er jeg? Vis det!

Aktivitet
45 - 60 min

Når jeg ser deg, ser jeg…

Aktivitet
45 - 60 min

Hvilke verdier er viktige for deg?

Undervisningsøkt
60 - 60 min

17

Aktivitet
30 - 45 min

Brikker

Undervisningsøkt
60 - 90 min

Forumteater

Undervisningsøkt
75 - 90 min

Norskhet i flertall

Aktivitet
45 - 60 min

Typisk same?

Aktivitet
30 - 90 min

Ett skritt frem