Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Når jeg ser deg, ser jeg…
Aktivitet

Når jeg ser deg, ser jeg…

Om aktiviteten

Mål

 • Skape refleksjon rundt hvordan vi oppfatter andre og tilskriver dem egenskaper basert på det vi ser.

I denne øvelsen får elevene erfare hvordan vi trekker slutninger om mennesker vi ikke kjenner. De får også samtale om hvor ulikt vi tenker om og oppfatter andre, og reflektere over hvordan forestillingene vi gjør oss om andre kan påvirke. Øvelsen passer både småtrinn og mellomtrinn.

Bilde av bildekortene til øvelsen. Bilde av bildekortene til øvelsen.

Forberedelse

Til denne øvelsen trenger elevene et arbeidsark og bildekort av personer. Elevene skal først jobbe individuelt, og deretter i grupper. Gi elevene som skal jobbe i samme gruppe det samme utvalget av bildekort.

Gjennomføring

Individuelt arbeid

 • 1

  Del ut et utvalg bildekort til hver elev

  Merk at det ligger ute to sett med bildekort, tilpasset småtrinn og mellomtrinn. Elever som skal jobbe sammen på gruppe etterpå, får tildelt de samme bildekortene.

  FilDokument

  Bildekort til øvelsen "Når jeg ser deg ser jeg..."

 • 2

  Elevene beskriver bildekortene på arbeidsarket

  De skal nå jobbe individuelt med å beskrive personene på bildekortene på arbeidsarket.

  Tips til tilpasninger: For mellomtrinnet kan man velge å skrive en tekst om personene istedenfor å fylle ut arbeidsarket, for de yngste på småtrinnet kan oppgaven løses i plenum.

  FilDokument

  "Når jeg ser deg ser jeg..." - Arbeidsark til øvelsen

Refleksjon i grupper

Når elevene har avsluttet arbeidet med arbedsarket, skal de sammenlikne hverandres beskrivelser i grupper der alle har jobbet med de samme bildene.

La dem snakke om følgende spørsmål for hvert bilde:

 • Hva er likt og ulikt med hvordan dere har forestilt dere denne personen?
 • Forklar hvorfor dere så for dere personen akkurat slik dere gjorde.
 • Er det noen av beskrivelsene som dere synes er spesielt negative eller positive?
 • Ville dere gjerne blitt kjent med denne personen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Kan det være at denne personen hadde vist seg å være helt annerledes enn deres forestillinger, hvis dere hadde fått bli kjent med ham/henne?

Avsluttende refleksjoner i plenum

Når gruppene har diskutert spørsmålene, er det tid for å oppsummere i plenum.

 • Hvorfor er det slik at vi ser det samme, men likevel tenker så ulikt om personen?
 • Var det noen som hadde tenkt litt likt om noen av personene? Hva har de som tenkte likt til felles? (Var det for eksempel slik at gutter tilla personen typiske «gutteinteresser»?) I så fall, hva kan det komme av?
 • Hva kan vi egentlig vite sikkert om andre bare ved å se på dem?
 • Hva kan det bety for oss selv og mennesker vi møter, at vi forestiller oss så mye basert på hvordan de ser ut? Kan det vi tenker om andre, påvirke hvordan den andre tenker om seg selv?
 • Kan forestillingene vi gjør oss hjelpe oss med å bli kjent med nye mennesker?
 • Kan forestillingene vi gjør oss hindre at vi blir kjent med nye mennesker?