Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

Identitetsøvelse

Om aktiviteten

Mål

 • Utforske egen identitet og øke forståelse for at alle har sammensatte identiteter. Bli bedre kjent med medelever.

I denne økten får elevene utforske ulike sider ved egen identitet, og de får fortelle om seg selv og lære om sine medelever. Øvelsen kan gjennomføres på både småtrinn og mellomtrinn. For de yngste elevene som ikke er skriveføre, kan det være et alternativ å sammen lage en ordbank i forkant. For de eldste kan det være lurt å passe på at det de deler ikke blir for utleverende.

Gjennomføring

 • 1

  Begynn med å snakke sammen om identitet:

  Spørsmål for starte samtalen: Hva vil det si at jeg er meg og du er deg? Hva gjør at jeg er akkurat meg? Er jeg meg på samme måte i alle situasjoner? Er det noe ved meg som alltid vil være likt, også når jeg blir voksen?

 • 2

  Modellér så øvelsen for elevene med deg selv som utgangspunkt

  Fyll ut post it-lapper der du skriver ord som sier noe om hvem du er og hva som gjør deg til deg, og fest dem på tavla. Velg ut noen av ordene du har valgt, fortell dem hvorfor du valgte akkurat disse og hva de betyr for deg. Kan noen av elevene kan kjenne seg igjen i noen av dine lapper?

 • 3

  Nå skal elevene utføre den samme øvelsen:

  Elevene får utdelt hver sin bunke med post it-lapper, og fester lappene med ord som sier noe om hvem de er på pultene sine. De yngste elevene kan gjerne veksle mellom skrift og tegning.

 • 4

  La elevene velge ut tre lapper:

  Gi så elevene i oppgave å plukke ut tre lapper som de synes er spesielt viktige for hvem de er/er spesielt opptatt av, og som de er komfortable med å vise til andre.

 • 5

  Til slutt skal elevene mingle i klasserommet.

  Be dem ta med seg de tre lappene og bevege seg rundt i klasserommet og hilse på hverandre to og to, og fortelle hverandre om lappene de har valgt. Bruk tid på å instruere at man skal hilse på alle, ikke bare de man vanligvis er sammen med.

Avsluttende refleksjoner

 • Var det vanskelig å finne ut hva du skulle skrive på lappene? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvorfor valgte du å ta med deg akkurat de tre lappene når dere skulle mingle?
 • Var det noen lapper du ikke ville vise til andre? Hva kan være grunner til at vi ikke vil dele alt om oss selv med alle?
 • Når dere minglet, hilste du på noen du hadde noe til felles med?
 • Når dere minglet, hilste du på noen som du lærte noe nytt om? Ble du overrasket?
 • Tenk på de tre lappene du valgte: Hva hadde skjedd hvis disse sidene ved deg ble tatt bort? Hadde du da fortsatt vært deg? Hva hadde vært annerledes?