Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Tenk om alle kunne vært akkurat som meg…
Aktivitet

Tenk om alle kunne vært akkurat som meg…

Om aktiviteten

Mål

 • Å skape refleksjon rundt hvilken betydning likheter og ulikheter mellom mennesker har for oss ulike situasjoner.

Denne øvelsen bidrar til refleksjon over hva som kan være positivt og utfordrende ved våre likheter og ulikheter. Den stimulerer også til samtale om hvordan likheter og ulikheter påvirker oss i ulike situasjoner.

Øvelsen egner seg for småskolen med noen språklige forenklinger i spørsmålene til refleksjon.

Gjennomføring

Hoveddel

Egenrefleksjon

Begynn med å be elevene gjøre følgende tankeeksperiment:

“Tenk om alle kunne vært akkurat som meg….”

Be dem så tenke gjennom følgende spørsmål:

 • Hva ville vært dårlig med det?
 • Hva ville vært bra med det?

Gruppesamtale

Etter at alle har fått tid til å reflektere på egen hånd, deles klassen inn i grupper på 3-4 elever. Be dem dele sine refleksjoner knyttet til spørsmålene i gruppene, gjerne ett spørsmål av gangen.

Be deretter gruppene om å snakke sammen om følgende spørsmål:

 • I hvilke situasjoner kan det være en fordel at folk er like?
 • I hvilke situasjoner kan det være en fordel at folk ikke er like?
 • Hva slags forskjeller betyr mest for deg – de som er på utsiden, eller de som er på innsiden av folk?
 • I hvilke situasjoner vektlegger vi likheter oss imellom?
 • I hvilke situasjoner vektlegger vi ulikheter oss imellom?
 • I hvilke situasjoner har likheter eller ulikheter ingen betydning?
 • Er det forskjell på likhet og likeverd? Forklar.

Avsluttende spørsmål til refleksjon

Be gruppene dele noen av sine refleksjoner i plenum. Når alle gruppene har delt, still følgende spørsmål: 

 • Etter å ha hørt på de andre, har du begynt å tenke annerledes rundt noen av dine opprinnelige svar?