Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

"Alt det vi deler"

Om økten

Mål

 • Øvelsen skal stimulere til refleksjon rundt stereotypier og fordommer.

Denne øvelsen tar utgangspunkt i en dansk reklamefilm med tittel “Alt det vi deler”. Filmen er tilgjengelig med dansk eller engelsk tale. Øvelsen er utviklet for å skape refleksjon og bevissthet rundt gruppemekanismer og stereotypier, hvordan folk setter seg selv og andre i bås. Øvelsen kan gjennomføres individuelt, ved å bruke refleksjonsspørsmålene til skriftlig arbeid, eller som klasseromsaktivitet.

I øvelsen trenger ikke elevene dele egne gruppetilhørigheter og vi anbefaler ikke at filmen brukes som modell for rollespill med elevene. Personlig identitet kan være sårbart for elevene, og øvelsen er lagt opp for å kunne samtale om temaene med en viss distanse.

Gjennomføring

Innledning

Vis/se filmsnutten “Alt det vi deler” (YouTube, en reklame fra TV2 Danmark).

Be elevene/studentene dele sine første tanker om hva denne videoen handler om. Forsøk deretter sammen med elevene/studentene å komme fram til en definisjon på uttrykket “å sette folk i bås”. Lag for eksempel tankekart sammen på tavla. Bruk eksempler, og be dem komme med egne eksempler.

(For en kort og enkel fremstilling av hva stereotypier er, se f.eks. NDLA her.)

Tips til gjennomføring som hjemmeoppgave:

Elevene/studentene kan forklare uttrykket “å sette folk i bås” med egne ord, yngre elever kan eventuelt søke etter forklaringer på internett. De kan deretter gjøre oppgaven i hoveddelen, samt svare på refleksjonsspørsmålene individuelt. Hvis klassen har tilgang til digitale samarbeidsplattformer, kan læreren legge til rette for deling i chat/samarbeidsrom.

(For en kort og enkel fremstilling av hva stereotypier er, se f.eks. NDLA her.)

Hoveddel

 • 1

  Be elevene/studentene om å tegne flere sirkler (eller båser) på et ark. Be dem tenke over hvilke båser de selv eller andre på skolen, folk i nærmiljøet eller i storsamfunnet har lett for å sette andre i, og skrive det ned. Be dem reflektere over om det er slik at vi tror og tenker mange ting om mennesker som vi setter i disse “båsene”, uten egentlig å kjenne dem.

 • 2

  Del elevene/studentene inn i grupper og be dem sammenlikne det de har skrevet på arkene sine. Hvilke likheter og forskjeller finner de? Be dem reflektere over om de tror at enkeltpersoner egentlig passer inn i båsene. Altså, stemmer våre forestillinger om gruppene egentlig med virkeligheten? Stemmer de for noen, for alle, eller for ingen i det hele tatt?

 • 3

  Forklar begrepet stereotypi, hvis det ikke er kjent fra før. Snakk med elevene/studentene om hvordan stereotypier forenkler virkeligheten og ikke tar høyde for variasjon innenfor grupper.

Avsluttende refleksjon

Reflektér sammen med elevene/studentene ved å lede en utforskende samtale med utgangspunkt i følgende (eller lignende) spørsmål:

 • Hvordan føles det å bli satt i bås?
 • Kan det å sette folk i bås hindre andres frihet? I så fall hvordan?
 • Kan det å sette folk i bås være begrensende for oss selv?
 • Hvorfor har vi så lett for å sette andre i bås?
 • Hva kan være årsaken til at generaliseringer eller stereotypier ofte er så vanskelige å gjennomskue eller forandre?
 • Er det mulig å slutte å sette folk i bås? Er det et mål å gjøre det mindre? I så fall hvorfor?
 • Hvordan kan vi tenke hvis vi ønsker å forsøke å unngå å dømme folk før vi kjenner dem?
 • Hva kan vi gjøre for å forebygge eller bryte ned fordommer mellom grupper (eller gjenger)?
 • Hva kan få oss til å se forbi båsene og se folk som unike individer?
 • Hvilke aktiviteter eller handlinger kan skape kontakt og fellesskap på tvers av grupper?

Videre arbeid