Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Favorittfordommer

Om økten

Mål

 • Øvelse i å se sammenhenger mellom fordommer og identitet, og reflektere over håndtering av fordommer.

I dette opplegget skal elevene lage en rollefigur og se for seg hvilke favorittfordommer denne figuren har. Dette er utgangspunktet for samtaler om hva fordommer er, hvilken sammenheng det er mellom fordommer og identitet og hvordan man kan håndtere og reflektere over fordommene.

Gjennomføring

Introduksjon: Hva er fordommer?

Spør elevene hva de forbinder med fordommer. Forsøk å lede noen sentrale stikkord ut av samtalen. Her følger noen stikkord som ofte er med i definisjoner av fordommer. Husk at elevene gjerne kan ha en god forståelse av dette selv om de bruker andre ord enn disse. Punktene kan også diskuteres, er det for eksempel slik at fordommer må være negative?

 • Generalisering – at man ser likhet mellom mange i en gruppe
 • Mangelfull og lite fleksibel oppfatning av “de andre”
 • Negativ oppfatning av andre

Her finner du forslag på begrepsdefinisjoner og en fagtekst om andregjøring.

Hoveddel

 • 1

  Rollefigurens favorittfordommer

  Be elevene lage hver sin rollefigur, med informasjon om alder, navn, bosted, yrke, utdannelse og interesser/hobbyer.

  Be deretter elevene skrive ned rollefigurens favorittfordommer, det vil si hvilke fordommer figuren «koser» seg mest med; oppfatninger om mennesker, grupper, meninger, handlinger og/eller væremåter som figuren virkelig ikke liker.

 • 2

  Undervisningsøkt: om fordommer

  Snakk litt med elevene om hva tilhørighet har å si for hvem vi er og hvordan forestillinger om andre mennesker gir oss en forståelse av hvem vi er. Det er vanskeligere å vite hvem vi er enn hvem vi ikke er.

  Du finner forslag til bakgrunnstoff på siden for bakgrunnsstoff og fordommer og gruppetenkning.

 • 3

  Samtale i par

  • Be elevene presentere sin rollefigur og figurens favorittfordommer til sidepersonen.
  • På hvilken måte gir fordommene bekreftelse til rollefigurene?
 • 4

  Undervisningsøkt: fordommer rammer andre mennesker

  Snakk med elevene om hvordan fordommer kan ramme andre. Finn fram til eksempler der fordommer kan bomme på virkeligheten eller såre andre.
  Hør om noen av elevene har tanker om hvordan rollefigurens fordommer rammer andre.

 • 5

  Samtale i par

  Be elevene om å gi rollefiguren råd om hvordan figurens fordommer bør håndteres.

Avslutning i plenum

Spør noen av parene om å presentere:

 • Rollefiguren
 • Favorittfordommene til rollefiguren
 • Hvordan bekrefter fordommene figuren?
 • Hvilke råd har elevene om hvordan figuren bør håndtere fordommene?

Som oppsummering kan du peke på at alle mennesker har fordommer, men det er viktig at vi tenker gjennom hva vi gjør med dem.