Hopp til hovedinnhold
Begrep

Andregjøring

Andregjøring viser til ord, handlinger og prosesser som plasserer noen individer som «de andre», som noen som ikke er en del av «vi/oss». Andregjøring er et overordnet begrep for å forstå ulike former for intoleranse, som rasisme, sexisme, homofobi, diskriminering av samer og annet. Dessuten kan andregjøring brukes om ulike mekanismer for utestenging, fra fordommer og tenkemåter til mikroaggresjon og diskriminering.