Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Begrepsoppgave hverdagsrasisme
Undervisningsøkt

Begrepsoppgave hverdagsrasisme

Om økten

Mål

  • Å gi faglig ballast for å håndtere og ta opp hverdagsrasisme i klasserommet og i lærerkollegiet, ved å prøve ut egne synspunkter i en trygg kontekst og diskutere hvordan ulike utsagn kan oppfattes.

Dette opplegget utforsker undervisning om rasisme som tema i klasserommet, og da spesifikt den mer usynlige formen hverdagsrasisme. Her åpnes det for å reflektere rundt lærerrollen, erfaringsgrunnlag , og også få kompetanseheving tilknyttet tema.

Forberedelse

Se gjennom YouTube-videoen «Alexa Døving om hverdagsrasisme» (ca. 45 min, spill av fra 11:20.) og avgjør om den skal brukes som innledning til økten, eller om du heller vil bruke (utdrag fra) PowerPoint-presentasjonen og kommentere selv.

Se gjennom undervisningsopplegget Hverdagsrasisme? for grunnopplæringen, og vurder om du vil bruke elevarket derfra som et konkret eksempel for deltakerne.

FilDokument

Power Point om hverdagsrasisme

Gjennomføring

Innledning (30-45 min.)

Vis videoen «Alexa Døving om hverdagsrasisme» (ca. 45 min), eller bruk Døvings PowerPoint-presentasjon med egne kommentarer. Presentasjonen finnes nedenfor som nedlastbar pdf-fil.

Diskusjonsspørsmål (20-30 min.)

La deltakerne dele seg i mindre grupper og be dem diskutere ett eller flere av temaene på arket « «Begrepsoppgave: Hverdagsrasisme – Spørsmål til gruppearbeid»:

– Om begrepet hverdagsrasisme

– Om godt synlig, kontra lite synlig, rasisme

– Smal kontra bred bruk av rasismebegrepet

Eventuelt: Praktisk øvelse/elevark (30-45 min.)

Hvis du vil bruke elevarket fra opplegget «Hverdagsrasisme?»: La deltakerne dele seg i grupper på 5 til 7 og del ut en liten bunke lapper klippet fra elevarket.

Avsluttende refleksjon (20-30 min.)

Distribuer refleksjonsspørsmålene nedenfor, eller andre spørsmål som du mener egner seg i en oppsummering.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva innebærer en innsikt i hverdagsrasistiske erfaringer for lærerens møte med elever, kolleger og foreldre?
  • Døving peker på at hverdagsrasismen også bidrar til å reprodusere privilegier. Hva innebærer en bevissthet om egne privilegier for lærernes virksomhet?

Hvilken profesjonskompetanse trenger lærere for å fange opp og motarbeide hverdagsrasisme i skolen? Hvordan kan den utvikles?

Relevant litteratur:
Philomena Essed: Understanding Everyday Racism (1991)