Hopp til hovedinnhold
Begrep

Fordommer

Fordommer er holdninger til andre mennesker basert på forutinntatte oppfatninger om den gruppen de blir identifisert med. Det er holdninger til andre personer ene og alene på bakgrunn av den gruppen de identifiseres med, ikke på grunn av personlige egenskaper. Fordommer kan avgrenses til negative oppfatninger om andre, men kan også inkludere positive holdninger basert på stereotypier.