Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

Brikker

Om aktiviteten

Mål

 • Å skape refleksjon over at alle kan ha flere tilhørigheter.
 • At elevene blir litt bedre kjent med andre i klassen.

De aller fleste mennesker har tilhørighet til – eller kjenner at de hører til i – flere grupper: en religion, en nasjon – noen ganger til flere, til ulike familiegrupper, til yrker, institusjoner og sosiale miljøer. Ikke alle tilhørigheter er like viktige til enhver tid. Tilhørigheter kan få ulik betydning i møte med andre.

Denne økten bygger på Amin Maaloufs identitetsforståelse, der vi alle har én identitet, men mange tilhørigheter. Når vi setter noen i bås, eller generaliserer på bakgrunn av én av deres tilhørigheter, forstørrer vi opp denne ene. Da kan vi lett miste personens andre tilhørigheter av syne.

Denne økten handler om å oppdage, og anerkjenne, flere tilhørigheter hos seg selv og andre.

Tid:
30 - 45 min
Gruppestørrelse:
10 - 35

Forberedelse

Forbered en PowerPoint-presentasjon med bilde av en person satt sammen av puslespillbiter.

Mal for presentasjon

Du kan eventuelt bruke forslaget vårt her.

Begreper

Se alle

  Anbefalte ressurser

  Gjennomføring

  Hoveddel

  • 1

   Vis bildet av personen som er satt sammen av mange puslespillbrikker.

  • 2

   Be først elevene reflektere over og skrive ned ulike (gruppe-)tilhørigheter de har.

   For eksempel knyttet til idrett, familie, hobby, musikkfellesskap, religion/livssyn etc

  • 3

   Be deretter elevene sammenligne det de har skrevet med sidemannens ark.

  • 4

   Bruk refleksjonsspørsmålene nedenfor som tema for en drøfting mellom elevene.

   Kan gjøres i plenum eller mindre grupper.

  Spørsmål til refleksjon

  • Da du og sidemannen sammenlignet ark, oppdaget dere noen tilhørigheter som dere ikke visste at dere hadde felles?
  • Kan du komme på en situasjon da én av dine tilhørigheter fikk større betydning enn andre tilhørigheter? Var det du selv som la mye vekt på én tilhørighet, eller var det andre? Opplevde du situasjonen som positiv eller negativ?
  • Tror du at det å ha flere tilhørigheter kan gjøre at vi «mister farge» og blir «blandet ut», eller synes du at det bare gjør oss mer fargerike og mangfoldige, eller begge deler?
  • Forestillinger om at alle i en bestemt gruppe er like, eller at alle i en gruppe mener det samme, begrenser vår forståelse av andre mennesker. Har du noen gang kjent deg «låst fast» av andre i én enkelt tilhørighet? Hvis ja, kjentes det greit eller ikke?
  • Det å se på andre ut fra én enkelt tilhørighet eller ett enkelt kjennetegn, kan også bidra til fordommer. Fordommer kan bidra til å utelukke andre fra et fellesskap (marginalisere dem). Har du et eksempel på dette?

  Avsluttende refleksjonsspørsmål:

  Alle elever på en skole hører til i forskjellige klasser (eller grupper) på skolen sin.

  Din tilhørighet til din klasse eller gruppe kan være sterk eller svak: Du kan kjenne at din egen klasse er den aller viktigste gruppen for deg på skolen, eller du kan kjenne sterkere tilhørighet til elever i andre klasser (grupper).

  Hva slags fordeler eller ulemper kan det gi, hvis man kjenner sterk eller svak tilhørighet til egen klasse (gruppe)?

  Tips til gjennomføring
  • Ut fra tiden som er til rådighet og elevenes modenhetsnivå, velg ut spørsmål fra listen ovenfor.
  • For barnetrinnet anbefales at læreren styrer interaksjonen og tilpasser spørsmålene til elevenes nivå.
  • Bruk gjerne andre spørsmål hvis erfaringen tilsier at ett eller flere eksempler som er brukt ovenfor, vil være følsomme for enkelte elever.