Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Hva vil det si å være norsk?
Aktivitet

Hva vil det si å være norsk?

Om aktiviteten

Mål

  • Å kunne reflektere over ulike forståelser av hva det vil si å være norsk. Å kunne forstå at identitet er sammensatt og ikke så lett lar seg definere.

I denne økten får elvene reflektere over ulike forståelser av hva det vil si å være norsk. Øvelsen kan med noen tilpasninger passe brukes på mellomtrinnet. Vær oppmerksom på å ivareta elever som kan føle seg direkte berørt av diskusjonene i denne øvelsen.

Forberedelse

I denne øvelsen skal elevene jobbe sammen to og to.

Skriv ut arbeidsark til alle parene. For elever på barneskolen kan påstandene tilpasses.

Arbeidsark - Hva vil det si å være norsk?

FilDokument

Arbeidsark - Hva vil det si å være norsk?

Gjennomføring

I denne øvelsen skal elevene jobbe sammen to og to.

Del ut arbeidsarket, og gi elevene i oppgave å diskutere de enkelte utsagn og prøve å bli enige om et felles svar. Par som ikke blir enige, kan krysse av for hvert sitt alternativ når begge har argumentert for sitt syn.

Gjennomgå påstandene i plenum. Be elevene om å begrunne hvorfor de har valgt de enkelte svarene, og diskuter uenigheter i gruppa.

For elever på mellomtrinnet kan påstander som ikke passer velges bort. Tilføy aktuelle påstander etter ønske.

Avsluttende refleksjon

Snakk med elevene om at det finnes ulike forståelser av hva det vil si å være norsk, og at dette spørsmålet ikke nødvendigvis har noen fasit. Få gjerne frem synspunkter på hvem som skal få definere hva det vil si å være norsk. Drøft også hvordan begreper som “norsk” eller “utlending” og «innvandrer» kan oppleves inkluderende eller ekskluderende for ulike mennesker i samfunnet vårt.