Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
The danger of a single story
Undervisningsøkt

The danger of a single story

Om økten

Mål

  • Elevene/studentene reflekterer over hvordan fordommer og stereotypier kan utvikle seg og forsterkes. De utvikler bevissthet om egne fordommer.

Dette undervisningsopplegget er videreutviklet fra et opplegg laget av Rafto-stiftelsen.

Opplegget tar utgangspunkt i en TED-talk av forfatteren Chimanda Ngozi Adichie. Adichie tar her et oppgjør med ensidige fortellinger om land, folk og individer. Forfatteren viser faren ved å bygge opp under stereotypier gjennom forenklede og generaliserende fortellinger. Undervisningsopplegget kan gjennomføres som hjemmeoppgave eller gjennom visning av film og samtale i klasserommet.

Tid:
30 - 59 min
Gruppestørrelse:
5 - 35

Forberedelse

Gjennomføring

Hoveddel

A) Deltakerne ser utdraget eller hele foredraget av Adichie og svarer på refleksjonsspørsmålene, alene eller i grupper.

Se utdraget fra TED-talk av Chimamanda Ngozi Adichie her (3 min).

For å se hele foredraget klikk her (18 min).

· Hvorfor skrev Chimamanda Adichie om hvite mennesker, snø og epler da hun var liten og bodde i Nigeria?

· Hva er hovedbudskapet hennes i dette foredraget?

· Hva er ”a single story”?

· Hvem er det Chimamanda innrømmer at hun selv har hatt ensidige fortellinger om?

· Hvem tror du at du selv har ensidige fortellinger om?

· Hva tror du er den ene fortellingen noen kan ha om deg, eller om gruppene de tenker du er en del av? Er det greit? Hvorfor/Hvorfor ikke?

· Hvorfor kan det være farlig om vi bare har én fortelling om andre mennesker?

· Hvordan kan vi forandre det?

· Hvordan kan vi finne flere fortellinger?

B) Ønsker man å utvide oppgaven, kan deltakerne kan bli bedt om å lese følgende korte fagartikkel om stereotypier fra NDLA her.

Refleksjon og oppsummering

Reflekter sammen med deltakerne gjennom en klassesamtale eller filosofisk samtale. En slik refleksjon kan også foregå i digitale samtalerom. Utforsk for eksempel følgende spørsmål litt mer i dybden: Hva er stereotypier? Er stereotypiske fortellinger bare greit, er de bare humor, eller kan de være problematiske?