Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Kjønnsperspektiv og interseksjonalitet
Undervisningsøkt

Kjønnsperspektiv og interseksjonalitet

Om økten

Fortellingen og case’ne i denne økten inviterer til å diskutere fordommer, hvordan vi møter andre mennesker med våre forforståelser og holdninger, og hvilke konsekvenser dette kan ha for den enkeltes – vår egen, elevers, foreldres eller kollegaers – selvopplevelse, opplevde muligheter og framtidssyn.

Forberedelse

Innledning for studentene

Fortell at denne undervisningsøkten handler om perspektiver på hvordan vi som lærere kan få innsikt i ulike og samvirkende mekanismer for ekskludering og diskriminering. Første del er en kort gjennomgang av de viktigste begrepene, så skal studentene jobbe selvstendig i grupper på tre-fire med å analysere noen eksempeltekster.

Les teori om interseksjonalitet og gå gjennom den vedlagte presentasjonen. Velg eventuelt andre relevante eksempler/cases enn dem i presentasjonen.

NB: Økten forutsetter at studentene på forhånd har lest kap. 2 «Kritisk mangfolds­kompetanse» (s. 32-69) og kap. 3 «Kjønn og mangfold i skolen» (s. 104-108) i Røthing (2020).

FilDokument

Kjønn og interseksjonalitet

Gjennomføring

 • 1

  Presentasjon av teori og begreper (20-30 min.)

  Bruk f.eks. PowerPoint-presentasjonen eller lag din egen.

 • 2

  Gjennomgang av Memonas fortelling (ca. 30 min.)

  Bruk lysark 13-15 i PPT’en og gi eksempel på hvordan studentene kan jobbe med fortellingen.

  Memonas fortelling demonstrerer hvordan kategorier kan kobles og omkobles med ulike diskurser og forsterke hverandre. Den viser også hvordan ulike kategorier (muslimsk + kvinne + hijab) samvirker og skaper marginaliserende effekter og assosiasjoner – og med det konstruerer forestillinger om hennes venninne, som ikke passer inn. Videre kan det handle om at hun blir tildelt en «jævla muslim»-identitet.

  Fortellingen illustrerer også hvordan kategorier kan «arbeide» og sirkulere mellom private/individuelle opplevelser og offentlige debatt, og slik kan forsterke diskriminerende faktorer.

  Studentene deler seg i grupper på 3-4.

  De syv case’ne kan legges fram for alle i plenum, eller studentene leser individuelt før de jobber med refleksjonsoppgavene.

 • 3

  Refleksjonsoppgaver (ca. 100 min.)

  1. Les de syv case’ne med særlig blikk på kategorier eller stereotypier. (ca. 20 min.)
  2. Diskuter Memonas fortelling og de syv case’ne i din gruppe i lys av interseksjonelle perspektiver: Hvilke diskriminerende faktorer eller kategorier er i spill i disse eksemplene, og hvordan forsterker de hverandre i det enkelte eksemplene? (ca. 30-40 min.)
  3. Drøft hvordan dere som lærere kan bruke disse perspektivene i undervisningen. (20 min.)
  4. Finn medieinnhold som kan brukes som eksempler i undervisningen i ditt undervisningsfag, og som kan være relevant for undervisning i demokrati og medborgerskap. (20-30 min.)

Videre arbeid

Relevant teoretisk litteratur