Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
10. august-terrorens plass i undervisningen. En kvalitativ studie om lærere i Oslo og Bærum sine forståelser av 10. august-terroren og dens potensiale for elevers demokratiske medborgerskap.
Masteroppgave

10. august-terrorens plass i undervisningen. En kvalitativ studie om lærere i Oslo og Bærum sine forståelser av 10. august-terroren og dens potensiale for elevers demokratiske medborgerskap.