Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
Black Lives Matter. En kvalitativ studie av et utvalg lærere og elevers oppfatning av rasisme og tematikken Black Lives Matter i skolen.
Masteroppgave

Black Lives Matter. En kvalitativ studie av et utvalg lærere og elevers oppfatning av rasisme og tematikken Black Lives Matter i skolen.