Hopp til hovedinnhold
Fagtekster og publikasjonerMasteroppgave
Black Lives Matter. En kvalitativ studie av et utvalg lærere og elevers oppfatning av rasisme og tematikken Black Lives Matter i skolen.
Masteroppgave

Black Lives Matter. En kvalitativ studie av et utvalg lærere og elevers oppfatning av rasisme og tematikken Black Lives Matter i skolen.