Hopp til hovedinnhold

Hvordan møte utfordringer med rasisme, kjønn og ekstremisme i skole og samfunn?

Nasjonal jubileumskonferanse i anledning Dembra sitt 10-årsjubileum. Her finner du informasjon om programmet, bidragsytere og påmelding.


2.-3. november på Quality Airport Hotel Gardermoen

 • Rasisme i skolen

  Hvordan har debattene om rasisme de siste årene påvirket skolens arbeid?

 • Kjønn i skolen

  Hvordan møter skolen debattene om Andrew Tate, maskulinitet og kjønnsidentitet?

 • Radikalisering og ekstremisme

  Hvilken rolle spiller skolen i forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme?

Vi inviterer lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og andre som jobber for å skape trygge skoler og et inkluderende samfunn til to dager med foredrag, samtaler og workshops om grunnleggende problemstillinger, aktuelle utfordringer og utprøvd praksis.

Konferansen vil se på hvordan skolen kan forebygge ulike former for fordommer og gruppefiendtlighet ved å arbeide med demokrati, medvirkning og inkludering. Særlig kommer konferansen til å ta for seg noen konkrete dagsaktuelle utfordringer og hvordan disse best møtes av et velfungerende profesjonsfellesskap i kontinuerlig utvikling.


Informasjon om påmelding

Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av bakhodet av en ung gutt i et klasseromUlike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av bakhodet av en ung gutt i et klasserom

Egenandel for konferansen er 300 kr for begge dager eller 200 kr for én. Prisen inkluderer lunsj og pauseserving.
OBS: Fulltegnet. En venteliste er opprettet.

Torsdag kveld inviterer vi til en tre-retters festmiddag for å feire 10-årsjubileet! Denne koster 500 kr.

Dersom du ønsker å delta på jubileumsmiddagen eller har behov for overnatting 2.-3. november legges dette til under "deltagerinformasjon". Dette fylles ut etter bestillingskontakt og kan tilpasses for hver enkelt deltager dersom du bestiller for flere samtidig.

Trenger du overnatting allerede 1.-2. november må du kontakte Quality Airport Hotel Gardermoen direkte. Gi i så fall beskjed dersom du har booket rom gjennom oss 2.-3. slik at du får beholde rommet gjennom hele oppholdet.


Program

Torsdag 2. november

09:00-10:00 Registrering

10:00-10:40 Åpning ved Guri Hjeltnes, Direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Sindre Lysø, statssekretær for Kunnskapsministeren og Peder Nustad, leder for Dembra. Høytlesning ved Brynjulf Jung Tjønn.

10:40-11:10 Mellom hud og gud – Rasisme i endring

Foredrag med Alexa Døving, forsker på rasisme ved HL-senteret.

11:10-11:30 Respons og samtale.

Ved Solveig Moldrheim, undervisningsleder ved Raftostiftelsen, og Peder Nustad, Leder for Dembra.

11:30-11:40 BE HEARD!

ved Ge Zhang.

11:40-12:00 Pause.

12:00-13:00 Hva snakker vi om når vi sier «rasisme» - og hvordan snakker vi om det?

Panelsamtale med Solveig Hessaa-Szwinto, fagkoordinator for medborgerskap og mangfoldskompetanse ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Torjer Olsen, Professor i urfolksstudier ved UiT, Solvor Mjøberg Lauritzen, Førsteamanuensis i pedagogikk ved MF, og Daniel Messel, lærer og Dembrakontakt ved Storetveit skole. Ledet av Claudia Lenz, leder av Dembra for lærerutdanningen og professor i samfunnsfagsdidaktikk ved MF.

13:00-14:00 Lunsj

14:00-15:30 Seks ulike parallellsesjoner:

1. Dembraskoler forteller om eget arbeid med skolemiljø, ved Erdal ungdomsskole, Storetveit ungdomsskole, Mysen vgs og Knut Hamsun vgs.

2. Hvordan kan dagens skole rette opp uretten som er begått overfor urfolk og nasjonale minoriteter? ved Camilla Davidsen, Dembra-veileder ved Narviksenteret, Anne-Line Bjerknes, førsteamanuensis ved USN, og Torjer Olsen, Professor i urfolksstudier ved UiT.

3. Ungdom om hva som er bra rasismeundervisning, ved Michal Abraha Solomon fra Raftostiftelsen.

4. Veivisere, felles og ulikt, ved Muslimske Veivisere, Jødiske Veivisere og Samiske Veivisere.

5. Innganger for å identifisere og motvirke ulike former for rasisme i skolen, ved Christine Lillethun Norheim, PhD-stipendiat ved MF, og Sara Blikstad Nyegaard, PhD-stipendiat ved HL-senteret.

6. Mangfoldskompetanse og håndhilsing, ved Claudia Lenz og Peder Nustad, begge fra Dembra.

18:30: Tre-retters jubileumsmiddag.

Fredag 3. november

09:00-10:00 Kjønnskrise i likestillingens land?

Panelsamtale med Hege Bae Nyholt, leder av Utdanningskomitéen på Stortinget, Fredrik Langeland, forsker på kjønn ved Nordlandsforskning, Lina Aarseth Bakke, minoritetsrådgiver ved Jordal skole/IMDi, Åse Røthing, professor ved OsloMet, og Omar Orhan Akthar, Skeiv Verden og Bekkestua skole. Ledet av Peder Nustad, leder av Dembra.

10:00-10:30 Pause.

10:30-11:00 Hverdagsmotstand mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Foredrag med Sveinung Sandberg, Professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi UiO.

11:00-11:20 Respons og samtale.

Ved Claudia Lenz, leder av Dembra for lærerutdanninngen og professor i samfunnsfagdidaktikk ved MF, og Ingunn Tønnevold, leder av Plattform.

11:20-11:30 BE HEARD!
ved Kevin Nørbech.

11:30-12:30 Lunsj.

12:30-13:30 Seks ulike parallellsesjoner:

7. Refleksjonsverktøyet for et 'gyldig vi'. Et samtaleverktøy for oppbyggelig dialog om profesjonsetikk og elevsyn, ved Solveig Moldrheim fra Raftostiftelsen.

8. Demokratistegen - en svensk versjon av Dembra, ved Hugo Wester, Skolverket (Sverige).

9. Samtaler med elevene om kjønn, kvinneforakt og Andrew Tate. Workshop med utgangspunkt i et praksiseksempel fra en videregående skole, ved Mysen videregående skole.

10. Forslag til grunnsteiner for undervisning om kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens, ved Øyvind Soltun Andreassen, PhD-stipendiat i religions- og livssynsdidaktikk ved NTNU.

11. Hvordan jobbe med kjønn og identitet gjennom estetiske læringsprosesser? Eksempler på undervisningsressurser ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, ved senterleder Ann Karin Orset.

12. Dialog som forebygging: Når internasjonale konflikter kommer inn i klasserommet, ved Ingun Steen Andersen, Dembra og HEF, Line Røst Thorsrud, rådgiver for Dembra ved Nansen Fredssenter, og Anna Aase Ugland, Dembra-koordinator og formidler ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

13:30-13:45 Pause.

13:45-14:45 Seks ulike parallellsesjoner:

13. Hvorfor og hvordan skal vi undervise om 22. juli?, ved Stine Furan og Julie Ræstad Owe fra 22. juli-senteret og Ingrid Aspelund og Kristin Flacké fra Wergelandsenteret.

14. Skal lærerne gjøre PST sin jobb? Balansegangene mellom demokratisk beredskap og sikkerhetisering i skolens forebyggende arbeid, ved Erik Kruse, forebyggende koordinator/SLT i Fredrikstad kommune, Martin Sjøen, førsteamanuensis ved NTNU, Ingunn Tønnevold, leder av Plattform, og Claudia Lenz, leder av Dembra for lærerutdanninngen og professor i samfunnsfagdidaktikk ved MF.

15. «Elevene prata mer enn de pleier. De er egentlig vare på å mene noe, men nå turte de å gå rett på» - Et dialogverksted med erfaringer fra klasserommet, ved Eliana Hercz og Charlotte Cyrus fra Dialogpilotene.

16. Hva er god demokratiundervisning – funn fra en svensk forskningsoversikt, ved Pontus Wallin, Forum för levande historia (Sverige).

17. Case-spill - en metode for å analysere hvordan vi håndterer "hot moments" i skolehverdagen, ved Leonardo Faba fra Raftostiftelsen.

18. Planken – et opplegg om språkbruk og grenser, ved Anna Aase Ugland, Dembra-koordinator og veileder, og Elisabeth Gryting Saunes, Dembra-veileder og formidler ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.


Engasjerende panelsamtaler og foredrag!

Mellom hud og gud – Rasisme i endring

Foredrag ved Alexa Døving.

I dette foredraget trekker Døving noen linjer fra 1990-tallet og frem til i dag: Hvordan kommer rasisme til uttrykk i de ulike tiårene, og hvordan preger enkelthendelser vår forståelse av og interesse for rasisme?

Videre løftes fenomenet hverdagsrasisme frem - hva slags uttrykksformer preges dagens rasisme av, hvor utbredt er erfaringer med rasisme og hvilke begreper kan være nyttige for å forstå rasisme? I debatter om rasisme og antirasisme hører en rekke kontroverser med. Hva har hvite voksne rett til å si og mene? Har rommet for å diskutere rasisme blitt for strengt - og hvorfor skaper de såkalte woke-debattene så mye følelser? Foredraget tar også opp spørsmål om ytringsrom, identitetspolitikk og et mulig manglende nasjonalt oppgjør.

Hva snakker vi om når vi sier «rasisme» - og hvordan snakker vi om det?

Panelsamtale med Solveig Hessaa-Szwinto, fagkoordinator for medborgerskap og mangfoldskompetanse ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Torjer Olsen, professor i urfolksstudier ved UiT, Solvor Mjøberg Lauritzen, førsteamanuensis i pedagogikk ved MF, og Daniel Messel, lærer og Dembrakontakt ved Storetveit skole. Ledet av Claudia Lenz, leder av Dembra for lærerutdanningen og professor i samfunnsfagsdidaktikk ved MF.

Mange beretninger om opplevd rasisme handler om skolen, om å få slengt nedsettende skjellsord etter seg, om å bli oversett og undervurdert, men også om at undervisningen og læremidler fremstiller minoriteter på fordomsfulle måter. Nye begreper som hverdagsrasisme, mikroaggresjon og strukturell rasisme har kommet inn i samtalen om disse erfaringene og fenomenene. Men det er langt fra enighet hva vi snakker om når vi sier «rasisme», og hvordan vi kan snakke om rasisme. Hva skjer når en minoritetselev som føler seg urettferdig behandlet av en lærer, sier «du er rasist»? Hvordan kan denne situasjonen bli et utgangspunkt til en samtale der lærer og elev går ut med en opplevelse av å ha blitt anerkjent og tatt på alvor? Denne panelsamtalen belyser hva rasisme kan bety og hvordan den oppleves med utgangspunkt i ulike minoriteters erfaringer – og hvilke konsekvenser dette har for skolens arbeid mot rasisme.

Kjønnskrise i likestillingens land?

Panelsamtale med Hege Bae Nyholt, leder av Utdanningskomitéen på Stortinget, Fredrik Langeland, forsker på kjønn ved Nordlandsforskning, Lina Aarseth Bakke, minoritetsrådgiver ved Jordal skole/IMDi, Åse Røthing, professor ved OsloMet, og Omar Orhan Akthar, Skeiv Verden og Bekkestua skole. Ledet av Peder Nustad, leder av Dembra.

Problemstillinger knyttet til kjønn er en del av de fleste læreres hverdag. I barneskolen ber jenter om å få skifte i guttegarderoben og vice versa. Litt eldre elever hyller Andrew Tate og ytrer motstand mot Pride. Blant elever i videregående skole synes det å være en økning i antall voldtekter og voldtektsforsøk. J. K. Rowling taler ifølge seg selv feminismens sak, mens mange mener hun er transfob. Flere gutter enn jenter ramler utenfor. «Homo» og «hore» er to av ordene som brukes desidert mest som skjellsord av skoleelever i Norge. Noen mener individualisme, likestilling og rettigheter har gått for langt, andre at vi fortsatt ikke er i mål. Frontene er ofte steile. I denne paneldebatten spør vi hvordan vi er havnet her, og ikke minst hva skolen og lærerne bør gjøre eller ikke gjøre.

Hverdagsmotstand mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Foredrag ved Sveinung Sandberg.

Forskning på radikalisering og ekstremisme handler ofte om årsaker til hat, vold og terror. Det er forståelig, men utelater det åpenbare faktum at de aller fleste, med samme bakgrunn i lignende situasjoner, ikke ender opp som ekstremister. Derimot er det store moderate flertall ofte den viktigste grunnen til at radikalisering ikke er mer utbredt.

I dette foredraget beskriver Sandberg motstanden mot ekstremisme som skjer i miljøer tett på radikaliserte miljø – hovedsakelig blant venner og familie. Hva kan vi lære av denne? Og hvordan kan den brukes i forebygging? «Hverdagsforebygging» er utbredt og den mest effektive måten ekstremisme kan begrenses. Når offentlige tiltak utarbeides er det derfor mye å vinne på å forstå og jobbe på lag med mer uformelle former for forebygging.

Fortellerstemmer fra BE HEARD!

Ge Zhang og Kevin Nørbech forteller sine fortellinger i BE HEARD!

BE HEARD! er et konsept som omfavner Arkivet freds- og menneskerettighets senter sitt arbeid innenfor fagfeltet medborgerskap og mangfoldskompetanse. Konseptet bruker personlige, selvopplevde og sanne fortellinger fra vår egen samtid som et verktøy til å synliggjøre individet og motarbeide gruppefiendtlighet. Personer blir lært opp innen fortellerkunsten og får en plattform for formidling av sine personlige fortellinger til allmenheten. Konseptet bygger på Arkivets lange erfaring med bruk av tidsvitnefortellinger fra andre verdenskrig, hvor disse små fortellingene har vært med å utvide den allerede etablerte historien.

I samarbeid med

 • Dembra ved HL-senteret
 • Narviksenteret
 • Dembra ved Falstadsenteret
 • Nansen Fredssenter
 • Raftostiftelsen
 • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter