Hopp til hovedinnhold
Nyheter
Foreldremøter med fokus på dialog

Foreldremøter med fokus på dialog

Dembra har utformet en ressurs som skal støtte opp om planleggingen og tilretteleggingen av foreldremøter. Ressursen består av en veiledning, samt dialogkort som tar sikte på å fremme dialog, der foresatte er med å snakke om aktuelle problemstillinger.

Verktøy for å styrke skole-hjem samarbeid

Foreldremøter er en sentral del av skole-hjem-samarbeidet. I kunnskapsløftets overordnede del 3.3 beskrives skolens ansvar i å sikre god kommunikasjon mellom skole og hjem.

Foresatte vil uansett ha ulike behov og forventninger. Det kan være utfordrende for skoler å løfte frem ulike problemstillinger, i tillegg til å gi informasjon som foresatte trenger.

Dialogkort og veiledning

Denne foreldremøteressursen legger opp til en veiledning av foreldremøter som forsøker å favne bredt. Den skal både gi innspill på det praktiske ved gjennomføring av foreldremøter, og også punkter for hva en bør tenke på for å inkludere flest mulig i dialogen.

I tillegg til veiledningen består ressursen av dialogkort. Vårt ønske er at ved å bruke dialogkort på foreldremøter, vil skolen unngå for stort fokus på informasjonsoverføring, og lage plass til at foresatte får diskutert problemstillinger som oppleves som meningsfulle. Dialogkortene spenner fra et vidt utvalg problemstillinger fra hvem som skal inviteres i bursdager, til hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø.

Dialogkortene kan bestilles fysisk ved å sende mail til dembra@hlsenteret.no.

Har du spørsmål eller innspill til ressursen? Ta kontakt!

Design av dialogkort; Kult Designbyrå

Pakken med dialogkort inneholder seks sett. Foto: Dembra

Publisert:

Sist oppdatert:

Forfatter

Jenny Almenningen