Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Foreldremøteressurs med dialogkort
Utviklingaktivitet

Foreldremøteressurs med dialogkort

Veiledning til foreldremøter for lærerstudenter og lærere. Denne ressursen er ment som støtte når ansatte ved skoler skal gjennomføre foreldremøter. Dialogkortene i ressursen finnes også på flere språk, blant annet ukrainsk og arabisk.

Om utviklingsaktiviteten

Denne ressursen er ment som støtte når ansatte ved skoler skal gjennomføre foreldremøter. Ressursen består av tre deler:

  1. En veileder om planleggingen av de ulike delene ved et foreldremøte.
  2. En presentasjonsmal som kan brukes på foreldremøtet
  3. Dialogkort som kan brukes som utgangspunkt for samtaler foresatte imellom. Dialogkortene er også oversatt til flere språk.

Vårt ønske er at ved å bruke dialogkort på foreldremøter, så vil skolen unngå for stort fokus på informasjonsoverføring og lage plass til at foresatte får diskutert problemstillinger som oppleves som meningsfulle. Dialogkortene tar for seg et bredt utvalg av temaer, alt fra hvem som skal inviteres i bursdager til hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø.

Denne ressursen er utviklet av Dembra.

Design på dialogkortene er av Kult Designbyrå.

Gjennomføring

Under finner du beskrivelse av de tre delene ressursen inneholder.

Veilederen til foreldremøter

I planleggingen og gjennomførelsen av et foreldremøte er det mange ting man må huske på. Denne delen av ressursen gir en veiledning av hva man skal tenkte på før, under og etter et foreldremøte.

Vi prøver å favne bredt, og dermed er det ikke sikkert alle disse punktene er relevante for ditt møte. Hensikten er også at nyutdannede lærere skal ha en veiledning å se på. Plukk ut det som er nyttig for deg.

FilDokument

Veileder til Foreldremøte med dialogkort

Presentasjonsmal til foreldremøter

Denne malen inneholder disse hovedoverskriftene;

  • Introduksjon og valgfri «bli kjent»-aktivitet.
  • Intro om dialog og målet om å skape forståelse.
  • Praktisk informasjon og anbefalte kjøreregler.
  • Oppsummering.
  • Eventuelt vanskelige ord – forklare på forhånd.
  • Eventuelt gå gjennom begrepslista om denne er sendt ut på forhånd.

Les mer om bruk av Powerpointmalen i veilederen.

FilPresentasjon

Presentasjonsmal til Foreldremøter

Dialogkort

Pakken med dialogkort inneholder seks sett. Foto: Dembra

Vårt ønske er at ved å bruke dialogkort på foreldremøter, så vil skolen unngå for stort fokus på informasjonsoverføring og lage plass til at foresatte får diskutert problemstillinger som oppleves som meningsfulle. Dialogkortene spenner om et vidt utvalg problemstillinger fra hvem som skal inviteres i bursdager til hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø.

Disse kan brukes på ulike måter. Se eksempel på organisering i veilederen.

Ønsker du trykt eksemplar av kortene? Send mail til dembra@hlsenteret.no. Under finner du utskriftsvennlig versjon.

Dialogkort på flere språk

I samarbeid med NAFO er dialogkortene oversatt til blant annet arabisk, kurdisk, swahili og thai - og mer. Her ligger det også lydklipp med opplesning av kortene.

Se dialogkortene på flere ulike språk her.

Hvert språk har også en egen QR-kode. Vi anbefaler å gjøre QR-kodene tilgjengelig når man bruker dialogkort i et foreldremøte. Utskriftsvennlig versjon av QR-kodene finner du her, eller på NAFO sin nettside.

Foreløpig finnes ressursen på arabisk, kinyarwanda, kurdisk (sorani), litauisk, persisk, polsk, somali, spansk, swahili, thai, ukrainsk og urdu.

Bilde av dialogkort på ulike språk. Bilde av dialogkort på ulike språk.
Slik ser kortene på ulike språk ut. Alle språk har også lydfil. Kilde: Dembra og NAFO

Avsluttende kommentarer til ressursen

Om du har kommentarer eller tilbakemeldinger på denne ressursen, så ta gjerne kontakt med oss på dembra@hlsenteret.no