Hopp til hovedinnhold
Temaer
Pedagogikk og didaktikk

Hvordan kan skolen forebygge fordommer og rasisme? Hvordan undervise om disse temaene? Og hvordan håndtere fordomsfulle og ekstreme holdninger i klasserommet?

Dembras grunntanke er å forebygge ved å bygge. Fordommer fyller grunnleggende menneskelige behov knyttet til tilhørighet, forståelse og innflytelse over eget liv. Forebygging handler om å fylle disse behovene med positive alternativer til fordommene, altså bygge gode fellesskap og gi barn og unge redskaper til å forstå verden og til å ha en rolle i samfunnet.

I dette arbeidet kan alle fag bidra. Her kan du finne fagdidaktiske refleksjoner og tips fra ulike fag, blant annet kroppsøving, matematikk og engelsk.

Det finnes mange ulike innganger til en inkluderende pedagogikk, slik som kunnskap om mangfold, dialog og perspektivtaking. Inkluderende pedagogikk kan kritiseres for manglende blikk for samfunnsstrukturer som skaper utenforskap. Ulike former for utfordrende pedagogikk søker nettopp å endre strukturer og maktforhold. Eksempler på dette er kritisk tenkning, normkritikk og dekolonial pedagogikk.

Under dette temaet finner du alt fra konkrete tips til pedagogisk og didaktisk teori. I tillegg finner du aktiviteter og undervisningsopplegg som vektlegger pedagogiske og didaktiske perspektiver.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Tematekst

Fordommer utfordrer skole og demokrati

Tematekst

Lærerutdanningens verdigrunnlag

Fagtekst
9min

Forebygge ved å bygge

Peder Nustad

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer

Tips og veiledning

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina

Tips og veiledning

Tips til markering av Holocaustdagen på skolen

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Undervisningsøkt
30 - 90 min

Demokratiradar – hvordan jobbe med demokrati i skolen?

Undervisningsøkt
60 - 120 min

Rollespill om demokrati i skolen

Utviklingaktivitet
30 - 90 min

Foreldremøteressurs med dialogkort