Hopp til hovedinnhold
Temaer
Klasseromsdialog

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Publikasjon
Dembra-publikasjon

Rom for dialog - demokratisk danning gjennom filosofiske samtaler i klasserommet

Fagtekst
23min

Dialog

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
18min

Filosofiske samtaler

Ingun Steen Andersen

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Undervisningsøkt
45 - 60 min

Dialogkafé

Aktivitet
30 - 45 min

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer