Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer
Aktivitet

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer

Om aktiviteten

Hva gjør jeg som lærer i samtaler om kontroversielle temaer? Skal jeg ta stilling? Gi uttrykk for min egen mening? Støtte synspunkter som er i mindretall? Eller det offisielle synet i en sak?

Denne aktiviteten gir dere muligheten til å diskutere styrker og svakheter ved ulike strategier læreren kan bruke, i møte med kontroversielle temaer.

Øvelsen bygger på Europarådets materiell "Undervisning om kontroversielle temaer".

Gjennomføring

 • 1

  Seks ulike lærerstrategier

  Les gjennom denne teksten om seks strategier læreren kan bruke i møte med kontroversielle temaer.

 • 2

  Individuelt arbeid

  Tenk gjennom hvilke strategier du bruker mest og hvilke du bruker sjelden. Tenk gjennom om hvorvidt du velger strategi etter situasjon, samtaleemne eller egen personlighet. Noter gjerne stikkord på et ark.

 • 3

  Gruppearbeid

  Velg et tema dere oppfatter som kontroversielt, vanskelig eller sensitivt. For å finne fram til temaer, kan dere eventuelt gjennomføre øvelsen varm-kald.

  Snakk om hvordan dere kan styre en samtale om dette temaet i klasserommet.

  • Hvordan kan dere bruke de ulike lærerstrategiene for å skape en best mulig samtale?
  • Hva er styrkene og svakhetene med hver av de seks lærerstrategiene?
 • 4

  Ekstra

  Bli enige om noen tommelfingerregler for når man kan bruke en bestemt strategi og når man ikke bør bruke den.

Refleksjonsspørsmål for debrief

 • Er det en strategi du finner det mest naturlig å bruke? Hvorfor?
 • Er det noen strategier du syns det er utfordrende å bruke? Hva gjorde dem utfordrende?
 • Fikk du noen nye innsikter om dine egne verdier og hvordan de påvirker din undervisning?
 • Hvordan kan du bruke erfaringene fra denne øvelsen i din egen praksis?