Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

Varm-kald

Hvor spenningsfylte er ulike kontroversielle temaer?

Om aktiviteten

Denne aktiviteten lar deltakerne foreslå temaer som er kontroversielle, og dessuten vurdere hvor spenningsfylte/utfordrene de er. Aktiviteten kan både gjennomføres i profesjonsfellesskapet/teamet og med elever.

Øvelsen bygger på Europarådets materiell "Undervisning om kontroversielle temaer"

Forberedelse

 • Skriv ordene "Kald" og "Varm" med stor skrift på hvert sitt A4-ark.
 • Heng arkene på hver sin side av en åpen vegg. Deltakerne skal klistre gule lapper på veggen mellom de to plakatene, som om det er en imaginær linje mellom "Kald" og "Varm".

Gjennomføring

 • 1

  Notere kontroversielle temaer

  Be deltakerne notere ned temaer de tenker på som kontroversielle eller spenningsfylte på gule lapper. Én lapp per tema.

 • 2

  Varm eller kald?

  Si til deltakerne at de skal tenke gjennom hvor "hett" temaet er i undervisningen - det vil si om de opplever at det er utfordrende å undervise om, og spenningsfyllt blant elevene.

  Be deltakerne henge opp lappene sine på veggen mellom "Kald" og "Varm". Varm betyr at temaet er "hett" i undervisningen. Kald er uproblematisk.

 • 3

  To og to

  Be deltakerne gå sammen to og to (eller tre). Be dem gå sammen langs veggen for å se på og snakke om temaene og hvordan de er plassert på veggen.

  Aktuelle spørsmål til smågruppene:

  • Henger lappene på samme steder som dere ville plassert dem?
  • Er det noen temaer som er plassert både på varm og kald? Hva kan være årsaken?
  • Hva kan være årsaken til at de varme temaene er nettopp det?
  • Har dere like eller ulike vurderinger på gruppa deres?

Debrief i plenum

Samle deltakerne til felles samtale om øvelsen. Her er noen spørsmål du kan bruke i samtalen:

 • Hvilke temaer dukket opp oftest på de gule lappene? Hva sier dette om temaene og personalets oppfatning? Var det noen overraskelser i hvor temaene ble plassert langs "varm-kald" skalaen?
 • Hvordan kan plasseringen av temaene på skalaen påvirke måten du underviser på i klasserommet?
 • Hvordan kan forskjeller i oppfatning mellom lærere om et tema påvirke elevenes forståelse og engasjement? Hvordan tror dere elevers reaksjoner og holdninger former lærernes oppfatning av hvor "hett" et tema er?
 • Hvordan kan vi som lærere støtte hverandre i å håndtere de mer utfordrende "varme" temaene? Er det vanskeligere å diskutere disse temaene åpent i klasserommet sammenliknet med i lærerteamet?
 • Hvilke temaer tror dere er viktige å inkludere i undervisningen, selv om de kan oppleves som "varme"? Var det noen temaer som ikke ble nevnt, som kanskje burde ha blitt diskutert?