Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Dialogkafé

Om økten

Mål

 • Å legge til rette for dialog, perspektivtaking og samhandling, for sammen å skape bedre forståelse av et tema eller spørsmål.

Dialogkafé (“world café”) er en strukturert samtaleprosess for utforskende samtaler i grupper. Et tema utforskes gjennom dialog og bruk av notater ved flere gruppebord. Hvert bord har en vert, mens øvrige gruppemedlemmer bytter bord med jevne mellomrom. Når gruppene ankommer et nytt bord, blir de introdusert for hovedpunktene i forrige gruppes samtale av “bordverten”. Slik bidrar samtaleformen til at gruppene deler kunnskap og innsikt og bygger på hverandre.

Dialogkafé egner seg til samtale om mange forskjellige temaer, aktuelle utfordringer eller spørsmål. Noen eksempler kan være: Hva er viktig for å skape trivsel for alle på skolen? Hva vil det si i praksis å respektere andre? Hva er positive og negative sider ved sosiale medier? Hvordan kan alle på skolen bidra til å forhindre mobbing? Hvilke rettigheter, og plikter, har man i et demokrati?

Forberedelse

Deltakerne introduseres for målet med opplegget og hvordan øvelsen skal gjennomføres. Lærer/fasilitator understreker at målet er å utvide perspektivet både ved å bidra og å lytte, slik at hele gruppen bidrar til spørsmålet ved å dra nytte av andres tanker og ideer.

For mer pedagogisk veiledning av dialog i klasserommet les for eksempel teksten dialog om hva som kjennetegner gode og dårlige dialoger i klasserommet.

Gjennomføring

Hoveddel

 • 1

  Deltakerne deler i grupper

  Deltakerne deles i grupper og får hvert sitt bord, som er dekket av et stort papirark. Gruppene velger en bordvert. Temaet/spørsmålet som er valgt, skrives på midten av arket. Hvert bord kan ha ulikt tema, eller det samme som tillater elevene å gå mer i dybden.

 • 2

  Gruppene prater

  Gruppene utforsker temaet/spørsmålet ved å lytte til hverandres synspunkter og notere på arket med en tusj hovedpunkter fra det gruppen tenker (ca. 10-15 minutter).

 • 3

  Bytt bord

  Gruppene bytter bord og sprer seg i andre grupper, mens bordverten blir sittende. Verten forteller den nye gruppen hva forrige gruppe kom fram til (ved hjelp av stikkord og notater på bordet). De nye deltakerne ved bordet bygger videre på disse hovedpunktene, deler sine synspunkter og utvider perspektivet ved eventuelt å legge til nye momenter. Nye stikkord og punkter skrives på arket (gjerne ved å bruke tusj med annen farge).

 • 4

  Gjenta steg 2 og 3!

  Denne prosessen gjentas til alle deltakere har besøkt alle bord.

Avsluttende refleksjon

 • 1

  Oppsummering i plenum.

  Gruppen gis et par-tre minutter til stilletenkning og forberedelse før deling i plenum. Verten ved hvert bord forteller, med støtte fra de andre, i plenum om noen vesentlige ideer, svar eller synspunkter på temaet som er kommet fram ved dette bordet.

  Lærer/fasilitator sammenfatter og skriver ned deltakernes refleksjoner på tavle/whiteboard/flipover.

  Lærer/fasilitator og hele gruppen reflekterer sammen over hva de har kommet fram til om temaet/spørsmålet, og hvordan dette eventuelt skal brukes i videre arbeid.

Videre arbeid