Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnsstoff om

Pedagogikk og didaktikk

Tematekst

Kunnskap som undertrykker eller frigjør?

Tematekst

Profesjonsfelleskap og skoleutvikling

Fagtekst
8min

Elementer i en inkluderende institusjonskultur i lærerutdanningen

Claudia Lenz
Fagtekst
8min

Kunnskap og vitensformer (epistemisk rettferdighet)

Claudia Lenz
Fagtekst
23min

Dialog

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
13min

Å skape endring i skolen

Ingun Steen Andersen , Peder Nustad
Fagtekst
5min

Universitets- og høgskolepedagogikk

Claudia Lenz
Fagtekst
14min

Fagfornyelsen og Dembra

Ingun Steen Andersen , Claudia Lenz
Fagtekst
15min

Mangfoldskompetanse

Binta Jammeh
Fagtekst
5min

Nulltoleranse

Claudia Lenz
Tematekst

Riv gjerdene

Tematekst

Fordommer utfordrer skole og demokrati

Fagtekst
8min

Hvordan forebygge radikalisering i skolen?

Uzair Ahmed, Peder Nustad
Tematekst

Grensesetting og relasjonsbygging

Fagtekst
20min

Arbeid med kritisk tenkning i klasserommet

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
13min

Profesjonskompetanse og profesjonsetikk

Claudia Lenz
Fagtekst
18min

Filosofiske samtaler

Ingun Steen Andersen
Tematekst

Lærerutdanningens verdigrunnlag

Fagtekst
14min

Demokratilæring: om- gjennom- for

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Fagtekst
4min

Elevmedvirkning og deltakelse

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Fagtekst
12min

En demokratisk skolekultur

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
6min

Undervisning og forebygging

Claudia Lenz
Tematekst

Å fange opp fordommer og krenkelser

Fagtekst
9min

Forebygge ved å bygge

Peder Nustad