Hopp til hovedinnhold
TemaerPedagogikk og didaktikk
Pedagogiske tips og verktøy

Pedagogiske tips og verktøy om

Pedagogikk og didaktikk

Tips og veiledning

Undervisning med og om samer

Tips og veiledning

Lærerens selvrefleksjon

Tips og veiledning

"Myteknuser-håndboka" - En metode for presentasjon av fordommer

Tips og veiledning

Å ta et skritt tilbake

Tips og veiledning

Undervisning om fordommer

Tips og veiledning

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina

Tips og veiledning

Selvrefleksjon rundt det ubevisste

Tips og veiledning

Veiledning av studenter

Tips og veiledning

Verktøy for inkluderende pedagogikk

Tips og veiledning

Fem tips til undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter

Tips og veiledning

Kritisk bevissthet rundt kunnskap

Tips og veiledning

Tips til markering av Holocaustdagen på skolen

Tips og veiledning

Panikkøyeblikket

Tips og veiledning

Verktøy for utfordrende pedagogikk

Tips og veiledning

Indirekte pedagogikk

Tips og veiledning

Lærerens maktbevissthet