Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Opprette en Dembra-gruppe på skolen
Utviklingaktivitet

Opprette en Dembra-gruppe på skolen

Om utviklingsaktiviteten

I oppstart av Dembra på skolen skal skolen opprette en Dembra gruppe som skal organisere skolens forebyggende satsing. Gruppen har ansvar for koordinering, oppdatering og involvering av staben gjennom alle faser i gjennomføringen.

Gjennomføring

 • Hvem deltar i Dembra-gruppen?

  Dembra-gruppen må ha representanter både for ledelsen og lærerne ved skolen. Vi anbefaler at en lærer fra hvert trinn deltar i gruppen. Skolen kan også vurdere å inkludere elever. Dersom skolen allerede har en utviklingsgruppe eller liknende, kan denne gruppen gjerne også fungere som Dembra-gruppe.

 • Kontaktperson

  Gruppen må ha en kontaktperson med ansvar for kommunikasjon med skolens Dembra-veileder. Kontaktpersonen kan også være gruppens leder, men skolen kan også velge andre måter å organisere gruppen på.

  Navn, stilling, e-post og telefonnummer til gruppens medlemmer sendes til Dembra-veilederen.

 • Dembra gruppens ansvar

  Dembra-gruppen må møtes jevnlig for å diskutere og planlegge skolens satsing. I en hektisk skolehverdag kan det være lettere å få til mange korte møtepunkter enn noen lengre økter. Det er likevel viktig at ledelsen gir rom for at Dembra-gruppen kan få bruke nødvendig tid på arbeidet. Under fanen Dembra-gruppe finner dere tips til gjennomføring av gruppens arbeid.

  Det er også Dembra-gruppen som har ansvar for å holde staben oppdatert om satsingen på skolen. Gruppen må sørge for informasjon om Dembra i lærernes fellestid jevnlig, gjerne gjennom korte oppdateringer om hva som skjer.

  Sjekklisten på disse sidene er Dembra-gruppens redskap for oppfølging av Dembra. Det er altså denne gruppen som har hovedansvar for at punktene på listen gjennomføres, og som krysser av etter hvert.

Videre arbeid

Tilbake til modul