Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Opprette en Dembra-gruppe på skolen
Utviklingaktivitet

Opprette en Dembra-gruppe på skolen

Om utviklingsaktiviteten

I oppstart av Dembra på skolen skal skolen opprette en Dembra gruppe som skal organisere skolens forebyggende satsing. Gruppen har ansvar for koordinering, oppdatering og involvering av staben gjennom alle faser i gjennomføringen.

Gjennomføring

 • Hvem deltar i Dembra-gruppen?

  Dembra-gruppen må ha representanter både for ledelsen og lærerne ved skolen. Vi anbefaler at en lærer fra hvert trinn deltar i gruppen. Skolen kan også vurdere å inkludere elever. Dersom skolen allerede har en utviklingsgruppe eller liknende, kan denne gruppen gjerne også fungere som Dembra-gruppe.

 • Kontaktperson

  Gruppen må ha en kontaktperson med ansvar for kommunikasjon med skolens Dembra-veileder. Kontaktpersonen kan også være gruppens leder, men skolen kan også velge andre måter å organisere gruppen på.

  Navn, stilling, e-post og telefonnummer til gruppens medlemmer sendes til Dembra-veilederen.

 • Dembra gruppens ansvar

  Dembra-gruppen må møtes jevnlig for å diskutere og planlegge skolens satsing. I en hektisk skolehverdag kan det være lettere å få til mange korte møtepunkter enn noen lengre økter. Det er likevel viktig at ledelsen gir rom for at Dembra-gruppen kan få bruke nødvendig tid på arbeidet. Under fanen Dembra-gruppe finner dere tips til gjennomføring av gruppens arbeid.

  Det er også Dembra-gruppen som har ansvar for å holde staben oppdatert om satsingen på skolen. Gruppen må sørge for informasjon om Dembra i lærernes fellestid jevnlig, gjerne gjennom korte oppdateringer om hva som skjer.

  Sjekklisten på disse sidene er Dembra-gruppens redskap for oppfølging av Dembra. Det er altså denne gruppen som har hovedansvar for at punktene på listen gjennomføres, og som krysser av etter hvert.