Hopp til hovedinnhold
Modul

Oppstart av Dembra

Forankring, opprettelse av ressursgruppe og annen forberedelse til deltakelse i Dembra.

Om modulen

Skolen har bestemt seg for å delta i Dembra. Hva nå?

En satsning på Dembra må forankres godt i ledergruppa, hos lærere og i andre aktuelle fora. Når skolen har etablert kontakt med en veileder, skal skolen opprette en Dembra-gruppe og lage en kalender for de ulike aktivitetene i Dembra.

Videre arbeid

Neste modul