Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Forankre skolens Dembra-deltakelse
Utviklingaktivitet

Forankre skolens Dembra-deltakelse

Deltakelse i Dembra bør drøftes i ulike fora på skolen.

Om utviklingsaktiviteten

Skal skolen få noe ut av deltakelsen i Dembra, må flest mulig være motivert for satsingen. Forankring handler om at Dembras målsetninger og prinsipper tas opp i dialog med ulike grupper på skolen. Først og fremst er det viktig med en god drøftelse med lærere og øvrig personell. Å forankre satsingen hos elever og foreldre er også vesentlig.

Gjennomføring

Det er skolens ledelse som tar den endelige beslutningen om å delta i Dembra, men forankring bør sikres både gjennom involvering fram mot en beslutning og informasjon og mulighet for påvirkning etter at beslutningen er tatt.

Dembra gir skolen selv mulighet til å definere utfordringer knyttet til ekskludering og gruppefiendtlighet. Det er derfor viktig å gi rom for ønsker og innspill fra de ulike gruppene. Muligheten til å påvirke innholdet i Dembra-satsingen er helt vesentlig for å skape motivasjon og engasjement.

Aktuelle grupper for forankring:

  • Personalet (lærere og andre)
  • Elever
  • Foreldre / FAU
  • Skoleeier
  • Andre instanser: Lokalmiljø, samarbeidende skoler, annet