Hopp til hovedinnhold

For lærere

Dembra tilbyr undervisningsopplegg, konkrete tips og forskningsbasert fagstoff til arbeidet med demokrati og forebygging av fordommer. Du finner øvelser for refleksjon i profesjonsfellesskapet og bakgrunnsstoff om en rekke temaer. Dembra tilbyr også veiledning av skoler i lokale utviklingsprosesser.

Lærere samarbeider foran pcLærere samarbeider foran pc

Dembras tilbud til lærere

Vi gir deg verktøyene, ressursene og støtten du trenger for å jobbe med viktige temaer som rasisme og gruppefiendtlighet, demokrati, medborgerskap og kritisk tenkning.

Alle Dembras ressurser skal bidra til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever føler seg sett, hørt og respektert.

 • Undervisningsopplegg

  Vi har en rekke konkrete undervisningsopplegg utviklet i tråd med læreplanverket. Oppleggene spenner ulike temaer: rasisme og gruppefiendtlighet, demokrati og medborgerskap, kritisk tenkning og annet.

 • Bakgrunnstoff om temaer

  I ressursbiblioteket vårt finner en rekke fagtekster som gir deg en solid bakgrunn om temaer som identitet, rasisme, antisemittisme og mer.

 • Pedagogiske tips og verktøy

  Vi har både korte og mer inngående veiledninger til hvordan du kan håndtere ulike situasjoner i klasserommet.

 • Dembra skole

  Din skole kan delta på Dembra skole, et år der dere får tett oppfølging og hjelp til å forbedre læringsmiljøet og ha en felles kompetanseheving.

Dembra er finansiert av og startet på oppdrag fra Kunnskapsdepartmentet og Utdanningsdirektoratet i 2012. Ressursene er derfor laget i tråd med læreplanverket, og helt gratis å bruke.

 • Kunnskapsdepartmentet
 • Utdanningsdirektoratet

Hva kan Dembra hjelpe deg med?

Utfordrende situasjoner i klasserommet

Som lærer eller lærerstudent, vet du hvor utfordrende det kan være å navigere i klasserommet når det oppstår konflikter, gruppefiendtlighet eller utfordrende dialoger rundt sensitive temaer.

Det kan ofte være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere slike situasjoner på en god og inkluderende måte.

Dembras ressurser og tilbud er laget for å hjelpe deg med å løse disse situasjonene på flere måter. Ved å delta på Dembra skole eller bruke våre ressurser får du veiledning til å både forebygge klassemiljøet – og håndtere akutte situasjoner som oppstår.

Forebygging gjennom inkludering og kritisk tenkning

Det å inkludere elevene og invitere dem til kritisk refleksjon er grunnleggende for forebygging av fordommer, rasisme og diskriminering. Dembra tilbyr verktøy for å skape fellesskap i klassen, men også øvelser for kritisk utforskning av egne fordommer og posisjoner.

Et mål er at både elever og du som lærer opparbeider mangfoldskompetanse, evnen til å håndtere mangfold med blikk for de som faller utenfor.

Praktiske undervisningsopplegg

Våre undervisningsopplegg er utformet for å være håndfaste og enkle å ta i bruk, samtidig som de kan tilpasses til den enkelte klasse og situasjon.

Vi ønsker å gi lærere verktøy som kan hjelpe dem i deres daglige arbeid, uten å legge til ekstra byrder. Derfor er våre opplegg fleksible og kan tilpasses ulike aldersgrupper og skoleslag.

Bli tryggere i rollen som lærer

Et viktig mål for oss i Dembra er ikke bare å gi kortvarige verktøy og opplegg, men å sørge for at du som lærer får et rammeverk som du alltid kan lene deg på for å håndtere vanskelige situasjoner eller skape dialog.

Dembra tilbyr derfor refleksjonsøvelser og samtaleopplegg for skolens profesjonsfellesskap, sammen med noen grunnleggende prinsipper for forebygging.

Erfaringer

For oss så er ikke Dembra et prosjekt vi var med på et år, Dembra var bare starten på en måte vi vil jobbe på som vi trives med og som videreutvikles.

Sitat fra deltager på Dembra skole, hentet fra "En kvalitativ studie av læreres erfaringer med Dembra-samarbeid for å forebygge rasisme i skolen", Anna Kathleen Gooding