Hopp til hovedinnhold

Pedagogiske tips og verktøy

Tips og veiledning

Undervisning med og om samer

Fagtekst
9min

Fordommer og stereotypier

Peder Nustad
Fagtekst
4min

Reflektere over egen identitet

Claudia Lenz
Fagtekst
8min

Elementer i en inkluderende institusjonskultur i lærerutdanningen

Claudia Lenz
Fagtekst
14min

Demokratiforståelser og demokratilæring

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Fagtekst
6min

Rettslige rammer gjeldende samer og nasjonale minoriteter

Fagtekst
8min

Minoritetsidentitet og selvrepresentasjon

Tips og veiledning

Lærerens selvrefleksjon

Fagtekst
8min

Identitet, flerkulturalitet og interkulturell kompetanse

Claudia Lenz
Tips og veiledning

"Myteknuser-håndboka" - En metode for presentasjon av fordommer

Fagtekst
8min

Kunnskap og vitensformer (epistemisk rettferdighet)

Claudia Lenz
Tips og veiledning

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer

Fagtekst
9min

Radikalisering, ekstremisme og vold

Uzair Ahmed, Peder Nustad
Fagtekst
23min

Dialog

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
13min

Å skape endring i skolen

Ingun Steen Andersen , Peder Nustad
Fagtekst
5min

Universitets- og høgskolepedagogikk

Claudia Lenz
Fagtekst
15min

Vi, de andre og andregjøring

Peder Nustad
Fagtekst
14min

Fagfornyelsen og Dembra

Ingun Steen Andersen , Claudia Lenz
Fagtekst
15min

Mangfoldskompetanse

Binta Jammeh
Fagtekst
5min

Nulltoleranse

Claudia Lenz
Fagtekst
59min

Dembras faglige grunnlag

Claudia Lenz, Peder Nustad
Tips og veiledning

Undervisning med og om nasjonale minoriteter

Tips og veiledning

Å ta et skritt tilbake

Fagtekst
6min

Gruppefiendtlighet

Peder Nustad