Hopp til hovedinnhold

For Dembra skoler

Utviklingaktivitet

Forankre skolens Dembra-deltakelse

Utviklingaktivitet

Opprette en Dembra-gruppe på skolen

Utviklingaktivitet

Kalender og plan for møter med veileder

Utviklingaktivitet

Utarbeide en Dembra-plan

Utviklingaktivitet

Samling med elevrepresentanter

Utviklingaktivitet
30 - 90 min

Foreldremøteressurs med dialogkort

Utviklingaktivitet

Kartleggingsworkshop med personalet

Utviklingaktivitet

Gjennomføre og få veiledning på tiltak

Utviklingaktivitet

Spørreundersøkelse til elever, lærere og ledere

Modul
4 Økter

Kartlegging av behov ved skolen

Modul
3 Økter

Oppstart av Dembra

Utviklingaktivitet
90 - 120 min

Profesjonsetikk, rasisme og normkritikk

Utviklingaktivitet
90 - 130 min

Husøvelsen - Et kartleggingsverktøy for skolen

Prosjektløp

Gjennomføring av Dembra på skolen