Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Kartlegging av behov ved skolen
Modul

Kartlegging av behov ved skolen

Om modulen

Kartleggingsmodulen i gjennomføring av Dembra-skole består av spørreundersøkelse med ansatte og elever, en workshop med lærere og en samling med elevrepresentanter.

Kartleggingen av eksisterende tiltak og behov for nye tiltak ved skolen legger grunnlaget for videre arbeid og veiledning i Dembra-skole. I denne modulen legges det opp til at skolen tilrettelegge for elevmedvirkning, og også starte arbeidet med å forankre prosjektet blant skolens personalet. Elevmedvirkning er i tråd med Dembras prinsipper knyttet til inkludering, deltakelse og forankring i arbeidet med forebygging.

Gjennomføring