Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Spørreundersøkelse til elever, lærere og ledere
Utviklingaktivitet

Spørreundersøkelse til elever, lærere og ledere

Del av kartleggingen til Dembra skole

Om utviklingsaktiviteten

Denne spørreundersøkelsen kan brukes for å kartlegge skolemiljøet som en del av gjennomføringen av Dembra skole. Spørreundersøkelsene er en del av modul 2 i gjennomføring av Dembra-skole

Spørreundersøkelsen tar ca 10 minutter å gjennomføre og besvares av både elever, lærere og ledere. Undersøkelsen er anonym og resultatene fra den enkelte skole behandles konfidensielt. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og blir sendt fra Dembra-veileder.

Under finner du beskrivelse av gjennomføring for spørreundersøkelsen. Dembra-gruppen skal ha satt opp tid til å gjennomføre undersøkelsene.

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Undersøkelsen kartlegger opplevelsen av elevdeltagelse i skolens beslutninger og takhøyde for forskjellige meninger, samt hvordan ulike grupper omtales på skolen. Svarene inngår i kartleggingen som er utgangspunktet for hva skolen velger som satsingsområder i Dembra.

Gjennomføring

Her finner du gjennomføringen av spørreundersøkelse for elever. Spørsmålene til elever og lærere på ungdomsskole og i videregående opplæring er de samme, mens det er egne spørsmål til elever i barneskolen.

For barneskole og ungdomsskole kan lærere også vurdere utviklingsaktiviteten Husøvelsen – et verktøy for kartlegging. Videregående skoler som ønsker grundigere kartlegging kan drøfte dette med sin veileder.

Informasjonsskriv til foreldre

Elevene er sikret full anonymitet, og det er derfor ikke nødvendig å innhente samtykke fra foreldre/foresatte. Vi har likevel utformet et informasjonsskriv til foreldre som både gir generell informasjon om Dembra og informasjon om spørreundersøkelsen. Hvis foreldre uttrykker ønske om at barna deres ikke skal delta i undersøkelsen, er det helt i orden. Foreldre har også rett til å se spørreskjema som skal forelegges umyndige.

FilDokument

Informasjonsskriv til foreldre

Videre arbeid

Tilbake til modul