Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Kartleggingsworkshop med personalet
Utviklingaktivitet

Kartleggingsworkshop med personalet

Del av kartleggingen for Dembra-skole

Om utviklingsaktiviteten

Workshopen med personalet er en del av kartleggingen av skolens behov, som utgangspunkt for skolens valg av satsingsområder i forbindelse med gjennomføring av Dembra skole.

Målet for workshopen er at lærere og annet personell får snakket grundig og åpent sammen om hva de mener er aktuelle utfordringer for skolen knyttet til temaene i Dembra. Workshopen er også en anledning til å synliggjøre Dembra-gruppen for resten av personalet.

Forberedelse

Åpen utveksling

Som utgangspunkt for workshopen er det viktig at bredden av aktuelle temaer kommer tydelig frem. Det er viktig å legge det opp til at personalets tenkning ikke tvinges i en bestemt retning, men gir rom for åpen utveksling.

Demokratisk kultur og forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet er nøkkelordene i Dembra, og dette gir mulighet for å ta opp en rekke ulike temaer: rasisme, antisemittisme, muslimfiendtlighet, andre fordommer, ekstremisme og radikalisering, hatefulle ytringer, språkbruk, gruppedannelser på skolen, inkludering, elevmedvirkning eller annet.

Dembra-gruppens ansvar

Dembra-gruppen har ansvar for gjennomføring av workshopen, og kan avtale med Dembra-veileder om veileder har mulighet til å delta. Gruppen må også sørge for å samle inn og bearbeide resultatene fra workshopen slik at disse innspillene er vurdert nøye før gruppen foreslår satsingsområder for skolen.

Gjennomføring

Nedenfor følger et forslag til hvordan workshopen kan legges opp. Juster gjerne for å få til best mulig workshop på din skole!

 • 1

  Introduser rammen for workshopen

  Under ligger et eksempel på hvordan Dembra kan introduseres. Bruk PowerPointen som introduksjon for personalet.

  FilDokument

  Introduksjon til Dembra skole for personalet

 • 2

  Diskusjon i grupper

  Gruppene diskuterer og noterer på store ark om skolens styrker og utfordringer.

  • Hva er skolens utfordringer?
  • Hva er skolens ressurser til å håndtere utfordringene?
  • Hva bør være målet med Dembra-deltakelsen?
  • Hvordan kan arbeidet med Dembra sees i sammenheng med skolens øvrige virksomhet? (F.eks. fagplaner, strategiske planer, årsplaner, ordensregler, annet.)
 • 3

  Oppsummer og samle kommentarene

  Bruk tid på å sirkulere rundt og kommentere skriftlig på hverandres ark.

 • 4

  Samle inn

  Dembra-gruppen samler inn og bruker dette til å utarbeide skolens satsningsområder.

Videre arbeid

Tilbake til modul