Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Samling med elevrepresentanter
Utviklingaktivitet

Samling med elevrepresentanter

Inkludering av elevene i Dembra-skole

Om utviklingsaktiviteten

For å forankre Dembra-satsningen hos elevene, har vi utarbeidet et forslag til elevsamling. Samlingen med elevrepresentanter er en del av kartleggingen i veiledning med Dembra-skole.

Med utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og drøftinger skal samlingen bidra til innspill og forslag til tiltak som personalet skal bruke i sitt videre arbeid. Slik blir Dembra-satsingen forankret hos både elevene og lærerne, i tråd med Dembras prinsipper om inkludering, deltakelse og forankring. Elevsamlingen kan ses på som et startpunkt for videre elevmedvirkning i arbeidet.

Gjennomføring

Sett gjerne av minimum en klokketime til samlingen.

Her følger noen forslag til punkter til samlingen:

 • Hva er Dembra?
  Elevene blir introdusert for skolens Dembra-satsing og hva det innebærer
 • Hva er en «god skole»?
  Elevene blir bedt om å sette ord på hvordan miljøet på den ideelle skolen ville vært.
 • Hvordan er det på din skole?
  Elevene skal beskrive status for miljøet på deres skole per i dag.
 • Hvordan vil elevene jobbe med Dembra?
  Basert på elevrepresentantenes egne vurderinger og drøfting rundt resultatene fra spørreundersøkelsen skal elevene komme med forslag til videre tiltak.

Hvem kan være elevrepresentanter?

Skolen avgjør selv om elevrepresentantene skal være elevrådsmedlemmer eller andre elever på skolen.

Videre arbeid

Tilbake til modul