Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Hva er kritisk tenkning?

Om økten

Mål

 • Å skape refleksjon rundt begrepet kritisk tenkning.

Kritisk tenkning er grunnleggende for et demokratisk samfunn, for gode samtaler og for å fungere i et moderne samfunn. Denne økten er utviklet for å skape refleksjon rundt hva det er som kjennetegner kritisk tenkning. Spørsmålene man jobber ut fra, er basert på spørsmålene som en gruppe amerikanske forskere tok utgangspunkt i, for å komme fram til enighet om hva de synes kritisk tenkning er. Disse er referert i Facione, Peter A. (2013) Critical Thinking: What is it and Why It Counts. The California Academic Press, Millbrae, CA.

Utviklet og gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Forberedelse

Forbered en Powerpoint-presentasjon med spørsmål til refleksjon (eksempel på Powerpoint brukt ved ILS, UiO kan lastes ned nederst på siden).

Gjennomføring

Les opp følgende spørsmål og gi deltakerne tid til å skrive ned svar underveis.

 • Hva er kritisk tenkning?
 • Hvem er den/de beste kritiske tenkerne du kjenner/vet om?
 • Hva kjennetegner dem?
 • Er kritisk tenkning noe man har, uansett sak?
 • Hvorfor er kritisk tenkning viktig?
 • Hva kan svekke evnen til kritisk tenkning?

Når deltakerne har skrevet ned sine individuelle svar, la dem diskutere i små grupper.

Sett av tid til å få tilbakemelding fra gruppene i plenum. Det er mulig å åpne opp plenumsdiskusjonen med følgende spørsmål:

 • Ut fra deres svar; kan vi generalisere, eller si noe felles om, hva kritisk tenkning er?
 • Tenkning som har et formål? (løse et problem, tolke hva noe betyr, begrunne et argument)
 • Tenkning som kan bidra til ny kunnskap?
 • Tenkning som innebærer å være i stand til å vurdere egne forestillinger om verden?
 • Tenkning som innebærer å leve seg inn i andres perspektiver?
 • Kritisk lesning av kilder?

Tips til lærere:

Kritisk tenkning er tenkning som har et formål. Eks.: Kritisk tenkning handler om å

 • kunne «tenke sjæl»
 • stille spørsmål ved utsagn som kan være «opplest og vedtatt»,
 • ikke ta alt en hører for god fisk,
 • være skeptisk til nyheter på sosiale medier, 
 • tolke hva noe betyr,
 • begrunne et argument

osv.

 • Kritisk tekning kan også være samarbeid, vilje/evne til å endre mening når man blir presentert for ny kunnskap og andre argumenter.
 • Kritisk tenkning handler om å forstå hva kunnskap er, og om å være i stand til å vurdere sine egne forestillinger om verden.
 • Kritisk tenkning er grunnleggende for et demokratisk samfunn, for gode samtaler og for å kunne fungere i et moderne samfunn.
 • Kritisk tenkning tar tid. I klasserommet er en problembasert undervisning (med f. eks. «tren tanken»-strategier) ett steg i riktig retning.
 • Ikke gi svarene på forhånd. La elevene lete seg fram til dem – i samarbeid.
 • Utfordringen her er selvsagt tid – og vår egen usikkerhet.

Referanse:

Facione, Peter A. (2013) Critical Thinking: What is it and Why It Counts. The California Academic Press, Millbrae, CA.

FilDokument

PPT Hva er kritisk tenkning