Hopp til hovedinnhold
Begrep

Gruppefiendtlighet

Gruppefiendtlighet er en samlebetegnelse for ekskluderende holdninger overfor grupper av mennesker, fra rasisme og antisemittisme til homofobi og fordommer mot funksjonshemmede. En felles kjerne i disse holdningene er antakelsen om at mennesker har ulik verdi. Personer som er fiendtlig innstilt mot én gruppe, tenderer til å være fiendtlig innstilt mot andre grupper også.