Hopp til hovedinnhold
Forskning og utvikling
Estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap
Forskningsprosjekt

Estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap

Dette prosjektet har som mål å utvikle undervisning som styrker demokrati, medvirkning og inkludering gjennom estetiske læringsprosesser. Arbeidet inngår i styrkingen av profesjonskompetanse relatert til forebygging av utenforskap og gruppefiendtlige holdninger i skolen og lærerutdanningen.


Om prosjektet

Dembra og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Nord universitet samarbeider om denne FoU-satsingen. Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene er grunnfestet i offentlige utdanningsdokumenter og rapporter, og knyttes til kvalitet i utdanningen. I arbeid med estetiske læringsprosesser hentes arbeids- og uttrykksformer fra de estetiske fagene. Integrering av estetiske læringsprosesser i undervisningen kan på mange måter inngå i skolens arbeid med å forebygge fordommer, andregjøringsprosesser og utenforskap. Dette kan skje ved å gi elevene mulighet til å utforske virkeligheten på ulike måter, bruke varierte uttrykksformer og oppleve mestring, både individuelt og gjennom konstruktiv samhandling. Estetiske læringsprosesser kan også brukes som inngang til makt- og normkritiske undervisningsmåter.

Gjennom en prosess med utvikling og utprøving av ulike undervisningsopplegg vil deltakerne utvide undervisningstilbudet ved sine respektive utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet vil resultere i konkrete undervisningsressurser og didaktiske arbeidsmåter til bruk i ulike fag. Disse skal både lette arbeidet med å innlemme tverrfaglige tema fra LK20 i undervisningen og bidra i styrkingen av estetiske fag.

Prosjektet, som vil gå fra høsten 2022 til høsten 2024, inneholder verksted, nettbaserte møter og faglig utviklingsarbeid hos de deltagende lærerutdanningsinstitusjonene. Prosjektet skal munne ut i konkrete undervisningsopplegg og fagartikler samlet i en antologi, som skal presenteres i forbindelse med en avslutningskonferanse.

Foreløpige ressurser utviklet i dette prosjektet


Deltakere


Kontaktpersoner

Portrettbilde av Claudia Lenz. Portrettbilde av Claudia Lenz.

Claudia Lenz

Leder for Dembra LU Øst

Claudia er leder for Dembra for lærerutdanning, forsker ved HL-senteret og professor ved MF vitenskapelige høyskole.