Hopp til hovedinnhold
Utviklingaktivitet

Utarbeide en Dembra-plan

Oversikt over nye og etablerte satsningsområder for Dembra-skoler

Om utviklingsaktiviteten

Dembra-planen skal være en oversikt over tiltak knyttet til satsingsområdene skolen har valgt. Planen kan omfatte både eksisterende og nye tiltak.

Planen utarbeides av Dembra-gruppen, men den endelige planen må forankres hos skolens ledelse.

Når Dembra-gruppen har satt opp et forslag til plan, avtaler dere et møte med veilederen for en veiledningsøkt, digitalt eller fysisk.

Obs!

Denne siden er en del av gjennomføringen av Dembra-skole. Siden er under utvikling. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan man blir en Dembra-skole, send oss en mail på dembra@hlsenteret.no eller les mer her.

Gjennomføring

Fem ting å tenke på

 • 1

  Satsingsområdene:

  Tiltakene dere foreslår, skal møte utfordringene eller behovene som er knyttet til skolens satsingsområder.

 • 2

  Dembra-prinsippene:

  Hvordan virker tiltakene forebyggende? Dembra-prinsippene kan sees på som kriterier for hva som vil virke forebyggende, eventuelt hvordan et tiltak bør utformes. Bruk dem som spørsmål når dere diskuterer tiltak: Er det inkluderende? Fremmer det kritisk tenkning?

 • 3

  Ulike nivåer:

  Forsøk å finne tiltak på ulike nivåer i skolens virksomhet, fra undervisningen i klasserommet via læreres kompetanseutvikling til ledelse og langsiktige planer. Les mer om skolens ulike nivåer her.

 • 4

  Eksisterende tiltak:

  Dembra-planen skal ikke bare inkludere nye tiltak, men også ting skolen allerede gjør. Disse tiltakene kan så videreutvikles med utgangspunkt i Dembra-prinsippene.

 • 5

  Tidshorisont:

  Noen tiltak vil kunne gjennomføres raskt, andre går over lengre tid. Planen kan romme begge deler, og trenger derfor ikke ha noen sluttdato.

Om feltene i planen

Tiltak

Her fører dere inn hva dere skal gjøre. Det kan være nye tiltak dere tar initiativ til, eller tiltak skolen har gjennomført tidligere som er knyttet til satsingsområdet. Et tiltak kan være stort eller lite: Et eksempel på et stort tiltak kan være utarbeidelse av ny plan for arbeidet med psykososialt miljø, et eksempel på et lite tiltak kan være turnusliste for læreres tilstedeværelse i kantina.

Dembra-prinsipper

Her fører dere opp hvilke av de fem Dembra-prinsippene dere mener at tiltaket ivaretar. Et tiltak kan ivareta flere eller bare ett av prinsippene. Men tiltak kan ikke stå i konflikt med ett av prinsippene, det kan i så fall være et signal om at tiltaket ikke vil virke forebyggende.

Forventet resultat

Dette resultatet er det dere kan vurdere tiltaket opp mot i evalueringen, for å finne ut om tiltaket var vellykket eller om det bør justeres eller avvikles. Forsøk å finne frem til en konkret ting dere ønsker å oppnå med akkurat dette tiltaket. Er det antall foreldre som møter til en foreldresamling som kan være et mål? Eller er det hvor mange av foreldrene som gir foreldremøtet tommel opp når møtet er gjennomført? Er målet at lærerne selv vurderer et undervisningsopplegg som vellykket, eller at elevene rapporterer om det?

Involverte

Hvem er involvert i tiltaket? Er det alle elever eller elevene på et bestemt trinn? Lærerne eller ledelsen?

Ansvarlig

Her skriver dere opp hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltaket. Det bør enten stå ett eller flere konkrete navn i feltet eller navnet på en etablert gruppe på skolen, for eksempel teamet for 10. trinn. Det er personen eller gruppen som står her, som i neste omgang planlegger og gjennomfører tiltaket. Derfor er det også vesentlig at denne ansvarsfordelingen er godt kjent hos den eller dem det gjelder.

Dembra-gruppen eller enkeltpersoner i gruppen kan også ta ansvar for tiltak, men det kan også godt være noen andre som tar på seg dette eller får det i oppdrag fra ledelsen.

Dokumentasjon

Hvordan vil dere dokumentere tiltaket dere gjennomfører? Vil dere skrive en enkel rapport? Lage en sak til skolens nettsider? Publisere på sosiale medier? Eller dokumentere på annet vis?

Merk at tiltakene dere velger ut for å få veiledning på, må dokumenteres kort på egne skjemaer, se neste punkt. For andre tiltak er dere frie til å dokumentere som dere ønsker.